Mer om: Valet 2018

  • Svenska valet för investerare9:48

    Svenska valet för investerare

    I höst är det dags för riksdagsval i Sverige. Omvärldsstrategen Henrik von Sydow berättar hur valet påverkar såväl svenska som utländska investerare. 

  • Nya stambanor - ja eller nej?1:59

    Nya stambanor - ja eller nej?

    Sverigeförhandlingens utredning om höghastighetståg i Sverige är nu överlämnad till regeringen. Utredarna vill att det nya stambanenätet ska var utbyggt till 2035.