Mer om: Skog

  • Förädlad skog ska bidra till ökad produktion3:27

    Förädlad skog ska bidra till ökad produktion

    Växtförädling vid plantering av skog är omdebatterat. Skogforsk ser dock fördelar med det då det kan bidra till att få fram den typ av timmer som efterfrågas av den svenska industrin.

  • Granattacker skapar nödsituation5:36

    Granattacker skapar nödsituation

    Lagernivåerna av sågad gran har aldrig varit så höga som nu. Det beror på att stora arealer av svensk granskog är angripna av granbarkborren, vilket gör att träden snabbt måste avverkas.