Mer om: Skatter

  • 10:09

    "Stor klyfta inom det republikanska partiet"

    Diskussionerna kring president Donald Trumps skattereform intensifieras. Igår föll de amerikanska börserna på nyheten att senatens förslag skiljer sig från representanthusets. Skillnaden kan komma att försvåra processen. USA-kännaren Roland Poirier Martinsson kommenterar tillsammans med Jesper Norberg. 

  • Trumps historiska skattereform8:13

    Trumps historiska skattereform

    Ett förslag på en ny skattereform har presenterats i det amerikanska representanthuset. Bland annat ska reformen göra det enklare att deklarera och om den antas...