Mer om: Sandro Scocco

  • "Sänkta lägstalöner ingen lösning på flyktingkrisen"

    Dagens tema i Nyhetsrummet är de stora flyktingströmmarna och dess ekonomiska följder. Kommer den stora invandringen bli en bra affär för Sverige eller inte? Gäster: Roger Josefsson, chefekonom Danske Bank och Sandro Scocco, chefekonom Arena Idé.

  • Tre butiker går i konkurs varje dag

    Tre butiker går i konkurs varje dag

    Dagens tema i Nyhetsrummet är den strukturomvandling som handeln är inne i. Gäster: Jonas Arnberg, chefekonom Svensk Handel, och Sandro Scocco, chefekonom Arena Idé.

Senaste nytt från EFN: