Mer om: Per Johan Behrn

  • ”Örebro är landet lagom”4:06

    ”Örebro är landet lagom”

    Örebro har klarat fastighetskriser relativt bra. Stadens fastighetskung Per Johan Behrn menar att detta beror på att staden inte har dragits med i prisrusningar som drivits på av nya aktörer.

Senaste nytt från EFN: