Mer om: metro

  • Öresundsmetron närmar sig2:28

    Öresundsmetron närmar sig

    Tanken med Öresundsmetron är att den ska förbinda Malmö med Köpenhamn. Om projektet blir av kommer man att kunna åka mellan städerna på 20 minuter med en turtäthet på 1,5 min. Enligt den plan som finns nu ska metron stå klar år 2035, och priset beräknas till 40 miljarder kronor.

Senaste nytt från EFN: