Mer om: Lärarutbildning

  • Akut lärarbrist hotar Sverige

    Akut lärarbrist hotar Sverige

    Sverige hotas av akut lärarbrist. Enligt Lärarförbundet kommer skolan att sakna 43 000 lärare inom sex år. Värst är situationen bland lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Senaste nytt från EFN: