Mer om: Kollektivtrafik

  • Delade meningar om östlig bilväg2:29

    Delade meningar om östlig bilväg

    Hur skulle Stockholm gynnas av en östlig förbindelse som kopplar samman Norra och Södra länken? Om vägen byggdes skulle den gå mellan Ropsten och Nacka och den har blivit en viktig valfråga i huvudstaden.

  • Så ska biltrafiken i Skåne minskas10:18

    Så ska biltrafiken i Skåne minskas

    Kollektivtrafiken i Skåne har haft ett ökat antal resande årligen sedan millennieskiftet. Linus Eriksson, trafikdirektör för Skånetrafiken, berättar om hur det kollektiva resandet ska växa även i framtiden.

Senaste nytt från EFN: