Mer om: Johan Löf

  • Charterresor bakom inflationsskräll3:20

    Charterresor bakom inflationsskräll

    Enligt KPIF, Riksbankens favoritmått som rensar för ränteeffekter, ökade priserna med hela 2,4 procent i juli. Vilket innebär det högsta inflationstrycket sedan 2010. Johan Löf, makroekonom Handelsbanken, kommenterar siffrorna.