Mer om: Jessica Alenius

  • 4:45

    "Utmaningen blir laddbara parkeringar"

    Transportstyrelsen föreslår miljözoner där endast miljövänliga bilar får framföras. Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden, hoppas på ett införande av endast zon tre.

  • 4:58

    "Dålig timing för bonus-malus"

    Den 1 juli 2018 införs ett bonus-maulssystem för miljövänliga bilar. Jessica Alenius, vice vd på Bil Sweden, menar att systemet kommer olägligt, med tanke på de nya EU-regler som infördes i september. 

Senaste nytt från EFN: