Mer om: Jason Furman

  • ”Trumponomics mer extremt än Reaganomics”15:06

    ”Trumponomics mer extremt än Reaganomics”

    Jason Furman har varit ekonomisk rådgivare till såväl Bill Clinton som Barack Obama. Han är dessutom forskare på Peterson Institute for International Economics. Katrine Marçal har träffat honom och diskuterar hur han ser på den ekonomiska utvecklingen framöver.

Senaste nytt från EFN: