Mer om: Fast Partner

  • Preferensaktier - het trend

    Preferensaktier - het trend

    En ny stark trend i aktiesammanhang i Sverige är att allt fler börsbolag väljer att ge ut preferensaktier när de ska förstärka kassan.

Senaste nytt från EFN: