Höjd fordonsskatt slår mot populära bilar

Nu blir det privatekonomiska nyheter.

Det ska bli billigare att köra utsläppsfria elbilar–

–och dyrare att köra gamla vanliga bensinbilar.

Det är regeringens och Vänsterpartiets förslag–

–till ny fordonskatt. Alla de vanligaste bilarna–

–kommer att få ökad skatt, enligt en kartläggning från Di.

Skatten för en Audi A6 ökar med 2 500 kronor per år–

–om förslaget går igenom.

Sjukpenningtalet är fortsatt högt–

–och har inte kommit närmare regeringens mål–

–om en minskning med nästa 2 dagar per månad till år 2020.

I februari var sjukpenningtalet 10,8 dagar.

Det är lite högre än februari förra året.

Oj, vad svenskarna sparar!

Hushållen har totalt 1 620 miljarder kronor på bankkonton.

Siffror från SCB. Så mycket har inte legat på konton–

–sen före finanskrisen år 2007.

"Sharing is caring." Dessutom kan det vara bra ekonomiskt–

–att dela på grejer och tjänster.

Klimatbarometern 2017 från Sifo–

–på uppdrag av Världsnaturfonden–

–visar att delningsekonomin växer.

37 % av 26-35-åringarna tror att de i högre utsträckning–

–kommer att hyra, låna eller dela tjänster och prylar–

–under den närmaste femårsperioden.

Tack och på återseende!

•Sjukskrivningar fortfarande på för höga nivåer   •Sparandet på rekordnivå   •Ökat intresse för delningsekonomi