”Att skuldbelägga kvinnor är inte feminism”

Det är inte med en statsskuld på 100 % av BNP–

–som vi löser klimatkrisen–

–utan med effektiva styrmedel och en skattenivå–

–som gör att vi kan betala för investeringarna.

Hon har suttit vid rodret av svensk ekonomi i fem år.

Hon är präglad av budgetsaneringarna på 1990-talet–

–och tillhör den socialdemokrati–

–som håller ordning och reda på statens finanser.

Hur ser Magdalena Andersson–

–på det nya värderingsbaserade politiska landskapet?

Jag har hört att du som barn–

–ville bli föreståndare på Konsum. Stämmer det?

Ja, det var en lagom stor verksamhet att vara chef över.

Du har alltid gillat makt.

Jag tycker om att bestämma och leda.

Det blev politik–

–eftersom jag vill förbättra världen.

Men jag har nog alltid vetat att jag skulle vilja leda.

Du sökte dig till Handelshögskolan i Stockholm–

–därför att det var där det var svårast att komma in.

Ja.

Du är väl tävlingsmänniska?

Ja, absolut.

Jag tycker om att ha ett mål att sträva efter.

Det fantastiskt om man kan nå det målet.

Det var roligt där, men det gäller nog även andra ställen.

Du har ofta befunnit dig i mansdominerade miljöer.

Hur har det påverkat dig?

Statsrådsberedningen, Finansdepartementet, toppolitik...

Det har blivit bättre.

Även Handelshögskolan var väl mansdominerad?

Ja, men Perssons statsrådsberedning var jämställd.

Bilden har varit att den var mansdominerad–

–och att det var ett grabbgäng runt Persson.

Jag har varit kritisk mot den bilden.

Man osynliggör mig och de andra kvinnorna–

–som arbetade hos Göran Persson.

Jag hade en chefsposition där under många år–

–liksom andra kvinnor hade chefspositioner.

Det är en annan bild.

Finansdepartementet är jämställt.

Men ekonomi och finans är ett mansdominerat område.

När jag träffar mina kolleger i världen–

–så är det inte precis kö till damtoaletten.

Varför fanns då bilden av mansdominansen där?

Du pekar på att det var jämställt under Göran Persson.

Är det här bara lögn och påhitt?

Det kan säkert andra utvärdera.

Det finns många kvinnliga företrädare historiskt–

–för socialdemokratin.

Birgitta Dahl var vår första kvinnliga talman.

Hon startade dagis i riksdagen.

Lena Hjelm-Wallén hade många viktiga befattningar.

Laila Freivalds var justitieminister och utrikesminister.

Ingela Thalén var en framträdande socialminister.

Där finns det en historia om kvinnliga företrädare–

–som vi ibland är dåliga på att berätta.

Du var som ung politiskt sakkunnig tvungen–

–att följa med till kreditvärderingsinstituten i New York–

–under budgetsaningarna efter 1990-talskrisen.

Alla säger att det här påverkade dig mycket–

–och din syn på ekonomi och politik–

–att du fick åka dit och tigga pengar å Sveriges vägnar.

Hur har det påverkat dig?

Det blir en stark upplevelse när man går där–

–mellan skyskraporna i New York–

–när ens arbetsuppgift är att försöka förklara sin budget–

–så att de amerikanska investerarna ska förstå–

–att vi är på en bana vad gäller Sveriges statsfinanser–

–som är så trovärdig–

–att vi ska få låna de pengar som vi behöver.

Då vill man inte ansvara för...

Det var förödmjukande.

Det är ett starkt ord–

–men man känner att det inte är vi som har...

Den beslutsmakt som regeringen arbetade för–

–blir begränsad när man är så i händerna på långivarna.

Göran Persson skrev "Den som är satt i skuld är inte fri".

Så är det ju verkligen.

Vi som var med då vill inte försätta Sverige i–

–att hamna i den situationen igen.

Man har en betydligt mer begränsad beslutandemakt–

–över ekonomin och statsfinanserna än vad man har–

–när man har ordning och reda och har låg statsskuld.

Är du finansministern även hemma i familjen?

Jag är den som bestämmer vad gäller privatekonomin.

Min man är lantmätare. Din är nationalekonom.

Det kanske är större konkurrens där.

Vi brukar alltid fatta beslut tillsammans–

–men visst sköter han mycket av hushållsarbetet hemma.

Även räkningarna.

Du ser dem som en del av hushållsarbetet.

Hur ser du på feminism?

Du har kritiserat borgerlig feminism.

Är det en inflation i begreppet?

Alla från Taylor Swift till Ebba Busch Thor–

–kallar sig feminister.

Det talas om en ny feminism. Den är jag kritisk till.

När man lyssnar på dem som pratar om en ny feminism–

–så lägger de mycket skuld på kvinnor–

–för att de ska ha fattat dåliga beslut.

Konsekvensen av de besluten skulle göra–

–att kvinnor har lägre pension.

"Du valde själv att bli undersköterska."

Precis. Lägre lön, sämre karriärmöjligheter–

–och lägre pension när man går i pension.

Det tycker jag är fel.

Då glömmer man att de besluten fattas i en struktur.

Om man vill få en samhällsutveckling–

–där kvinnor har samma ekonomiska makt som män–

–måste man bekämpa den underliggande strukturen.

Det blir nästan förolämpande mot kvinnor–

–när man säger till en kvinna...

En kvinna som tar delade turer till låg lön i hemtjänsten–

–är hennes problem att hon har fattat dåliga beslut–

–som blev undersköterska–

–eller att hon har valt att jobba delade turer?

Är det svaret till en misshandlad kvinna–

–som inte lyckas ta sig ur relationen. Gör hon dåliga val?

Det är ju inte så samhället ser ut–

–utan det här är en grundläggande ojämställdhet.

Det är grundläggande strukturer. De måste bekämpas.

Om man inte vill det, så är man inte feminist, tycker jag.

Att skuldbelägga kvinnor så tycker inte jag är feminism.

När började du kalla dig feminist?

När jag förstod vad begreppet var, tror jag. Ja.

Är det nån utmaning att vara kvinna i toppolitiken?

Du ser dig inte som kvinnlig finansminister–

–utan som finansminister, och det är rimligt.

Men det måste finnas utmaningar–

–som är specifika för kvinnor på såna maktpositioner.

Man ska uppfattas som tillräckligt tuff–

–men inte för tuff i väljarnas och offentlighetens ögon.

Där är vi mycket hårdare mot kvinnor.

Är det här nåt du har reflekterat kring?

Det är alltid svårt att bedöma sig själv.

Men jag tittar på hur olika kvinnor recenseras–

–i den allmänna debatten och i media.

När jag såg hur Anna Kinberg Batra behandlades–

–i svensk media...

Hon ansågs ha fel frisyr och fel kläder.

Hon var för stel och robotlik. Hon pratade i stackato–

–och var inte tillräckligt rolig och lättillgänglig.

Jag har inte sett en liknande granskning och synpunkter–

–på en man. Jag har aldrig hört talas om att man tycker–

–att Ulf Kristersson inte är tillräckligt rolig–

–eller har fel frisyr, och inte om Stefan Löfven heller.

Utifrån det verkar det vara så–

–att man har olika måttstockar för kvinnor och män.

Så du hanterar det på nåt sätt–

–eller försöker du att inte tänka på det?

Att du döms hårdare än män.

Det ska nog andra bedöma snarare än jag själv.

Jag är den jag är–

–och gör det bästa jag kan utifrån de förutsättningarna.

Har Greta Thunberg påverkat dig–

–politiskt eller personligt?

Åh...

Det är en fantastisk rörelse–

–som Greta Thunberg har dragit i gång.

Har hon påverkat mig? Vi har drivit en miljöpolitik–

–under de år som jag har varit finansminister.

Jag jobbade också hos Göran Persson.

Vi arbetade med det "gröna folkhemmet".

Det var just det som är det socialdemokratiska–

–i en miljöpolitik. Vi behöver ta itu med...

Då var inte klimatförändringarna på agendan.

Vi måste ta itu med miljöförstöringen och utsläppen.

Men samtidigt måste vi driva fram ny teknik–

–så att det finns nåt spännande i att utveckla ny teknik.

Och alla människor måste kunna vara med.

Vi kan inte ha en utveckling–

–där fattiga människor inte kan vara med i omställningen.

Den kan inte bara handla om att de rika köper Tesla-bilar.

Människor med lägre inkomster i glesbygden–

–måste också kunna vara med i den omställningen.

Vi har sett reaktionerna på bensinpriser i Frankrike–

–med upplopp och vandalism som det har orsakat.

Men den nya klimatmedvetenheten i Sverige–

–verkar handla om individer–

–och om man ska flyga eller inte–

–och ställa om på ett individuellt plan.

Socialdemokratin står väl ändå för nåt annat?

Ja, så är det.

Vi måste sätta upp strukturerna i samhället–

–som gör det lättare att välja det som är miljösmart.

Det kan vi göra på många olika sätt.

Det handlar om ekonomiska styrmedel.

Vi har till exempel ett bonus malus-system med bilarna.

Man får en bonus när man köper en elbil–

–eller en laddhybrid.

Den betalas av de som köper bensinslukande bilar.

Det är statsfinansiellt neutralt.

Det är ett exempel på hur man kan styra.

Sen behöver vi investera i laddstolpar till bilarna.

Vi behöver stödja kommuner som gör miljöinvesteringar–

–vad gäller kommunernas utsläpp.

Vi behöver också jobba internationellt–

–både vad gäller påverkansarbete och bistånd–

–men också med gemensamt ägda investeringsbanker.

Man behöver jobba på många arenor–

–för att förändra våra beslut–

–och möjliggöra att man fattar rätt beslut.

Den gröna keynesianismen som diskuteras i USA–

–och tankarna på en grön ny giv–

–som finns på vänsterkanten i Demokratiska partiet...

De menar att det behövs statliga investeringar–

–i gröna jobb och grön infrastruktur–

–som går hand i hand med en rättviseidé–

–om att skapa ett mer jämlikt samhälle...

Man pratar om 1930-talets nivåer–

–och Roosevelts nya giv–

–som tog USA ut ur depressionen.

Är det här något som socialdemokratin bör driva?

USA har en väldigt stor statsskuld.

Att ytterligare öka på den statsskulden...

Risken är att man hamnar i långivarnas händer.

Däremot behöver man göra stora investeringar.

Där avsätter vi stora medel.

Vi vill bygga nya stambanor–

–för att kunna transportera gods och personer på tåg–

–på ett sätt som vi inte gör i dag.

Vi behöver bygga ut hela laddinfrastrukturen.

Det kommer vi verkligen att behöva göra.

Men vi ska finansiera det på ett ansvarsfullt sätt–

–och inte lämna över en skuld till framtida generationer.

Så du oroar dig inte för att dina barnbarn ska säga:

"Det var bra att du höll statsskulden på 26 %"–

–"men nu gick jorden under i klimatförstöringar."

"Hur tänkte du där?"

Det är inte genom att öka statsskulden till 100 % av BNP–

–som vi löser klimatkrisen.

Däremot bör vi ha effektiva styrmedel och en skattenivå–

–som gör att vi kan betala för investeringarna.

Så vi bör inte rucka på principen om budgetbalans.

Hur är det då med synen på tillväxt?

Hur ser du som ekonom på klimatutmaningen?

Måste vi omvärdera vår syn på tillväxt?

Vi måste absolut se hur vi konsumerar–

–och hur vi ska konsumera på ett mer hållbart sätt.

Tillväxt kommer att uppstå på många olika sätt.

När man ser hur människors beteendemönster förändras–

–så kommer vi i framtiden nog inte att se tillväxt–

–via mer "köp, slit och släng"–

–utan vi lär få mer tillväxt–

–vad gäller upplevelseindustrin och de branscherna.

Där kommer vi nog att se mer tillväxt–

–men också i form av att vi köper mer tjänster.

Mer underhållning.

PT, "personal trainer", var en bransch som inte fanns–

–när jag växte upp, men den är stor nu.

Vi lär se mer tillväxt i branscher–

–som inte släpper ut så mycket.

En bransch som lär få stor tillväxt är äldreomsorgen.

Andelen som är över 80 år–

–kommer att växa dramatiskt i Sverige kommande år.

Där kommer många att behöva jobba–

–eller ha möjlighet att jobba. Det är en rolig bransch.

När du blev ekonomisk-politisk talesperson–

–var svensk politik en kamp–

–om vem som kunde uppfattas som mest trovärdig–

–och mest ekonomiskt kompetent.

Du tävlade mot Anders Borg i detta.

Nu sitter du på Finansdepartementet, så du vann väl.

Sen dess känns det som att politiken har förändrats.

I dag är det mindre fokus på ekonomisk politik–

–och på statens finanser och plånboksfrågor.

I stället är det värderingsfrågor och identitetsfrågor–

–som tar över. Det är nästan ett kulturkrig.

Håller du med? Hur ska socialdemokratin i så fall–

–kunna fungera i den typen av politiskt landskap?

Ekonomin är stark och vi har haft bra reallönetillväxt–

–under en lång rad år.

Det som går hyfsat bra står inte högst på agendan.

Men om vi hamnar i en sämre ekonomisk utveckling–

–gissar jag att ekonomiska frågor prioriteras upp.

Det är naturligt att det är på det sättet just nu.

Men mycket regeringsfrågor är uppe till debatt just nu.

Det var en stor fråga i valet i Sverige 2018–

–och nu till EU-parlamentsvalet.

Vi socialdemokrater har varit tydliga i värderingsfrågor–

–om hur vi ser på alla människors lika värde–

–och på mångfald, tolerans och jämställdhet.

Med den agendan gjorde vi en av de bästa valspurterna–

–som vi socialdemokrater nånsin har gjort, i valet 2018.

I EU-parlamentsvalet poppade frågan om aborträtt upp.

Vi socialdemokrater har varit ledande–

–vad gäller kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar–

–och vi kommer att fortsätta vara det.

Där ser jag att... Det är en viktig debatt att ta–

–och vi är ledande i flera av de här värderingsfrågorna.

Du ser det som en naturlig utveckling–

–och inte som nåt som riskerar–

–att bryta upp socialdemokratins väljarkoalition?

Den har ju bestått av arbetarklass och medelklass.

Nu ser man att delar av medelklassen går åt ett håll–

–värderingsmässigt i många europeiska länder.

Arbetarklassen är nu mer konservativ.

Det är en utmaning för många socialdemokratiska partier.

Ser inte du det så?

Ja och nej. Om man tittar på abortfrågan–

–så har den starkt stöd i Sverige–

–både bland män och kvinnor. Den berör båda könen.

Det är en värderingsfråga.

Där har den socialdemokratiska positionen brett stöd.

Frågor om jämställdhet är också nånting–

–som ligger starkt väldigt brett i politiken.

Men för oss socialdemokrater är det viktigt–

–att det finns en höger-vänster-konflikt i politiken.

Vi var framgångsrika i valet–

–där vi kunde vara tydliga mot Sverigedemokraterna–

–i värderingsfrågor och deras ekonomiska politik.

Ekonomisk politik har alltid en höger-vänster-dimension.

Den ska också finnas på den politiska agendan.

Ekonomen Thomas Piketty, som du bjöd till Almedalen–

–skrev förra året om väljarkoalitioner–

–i europeisk och amerikansk politik.

Tesen är att det vi sett de senaste decennierna–

–är att socialdemokratiska partier nu byter väljare–

–i och med det ökade fokuset på värderingsfrågor.

Nu börjar det bli ett parti för de högutbildade.

Det har vi inte riktigt sett i Sverige. Men kanske lite?

Jag vill att vi ska fortsätta vara ett brett parti.

Som du säger, så är socialdemokratin en koalition–

–mellan medelklass och arbetarklass.

Det är, ser jag, en viktig väg framåt för oss–

–också i framtiden.

Jag vill se att vi stärker vår facklig-politiska samverkan–

–för att bättre än i dag fånga upp åsiktsströmningar–

–bland LO-väljare och övertyga fler LO-arbetare–

–om behovet av en stark socialdemokrati–

–för att driva rättvisefrågorna i Sverige.

Vad är det största ekonomiska misstag som kvinnor gör?

Många går ner i arbetstid när man skaffar barn.

Det är svårt att få vardagspusslet att gå ihop.

Det bästa är om familjen kan dela på det.

Män och kvinnor kan gå ner i arbetstid lika mycket.

Om man inte gör det bör man ha en pensionsförsäkring–

–som täcker upp för arbetsinkomstförlusten som man får.

Tack, Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson har varit finansminister i snart fem år. I denna intervju av Katrine Marçal kommenterar hon bland annat feminism, klimatmedvetenhet, ledarskap och statsfinanser.

Magdalena Andersson är kritisk till den nya typ av feminism som växer fram: ”Att skuldbelägga kvinnor är inte feminism”, säger hon.

När det gäller klimatmedvetenhet menar finansministern att den typ av aktivism som till exempel Greta Thunberg står för är fantastisk. Men att det handlar om att sätta upp strukturer i samhället, som till exempel bonus malussystemet som missgynnar bränsleslukande bilar.

Stora investeringar som gynnar miljö och hållbarhet, som till exempel en satsning på nya stambanor i Sverige, är viktigt menar Magdalena Andersson. Men detta måste samtidigt finansieras på ett ansvarsfullt sätt, så att inte statsfinanserna äventyras.

Ekonomisk tillväxt kommer fortsatt vara viktigt, enligt Andersson, men hon räknar med att den för att vara hållbar måste drivas mer av tjänsteindustrin och mindre av ett ”slit- och slängsamhälle”.

När det gäller det svenska politiska samhället ser Magdalena Andersson ett fortsatt behov av en vänster-högerskala och hon vill se ett starkare samarbete mellan Socialdemokraterna och fackförbundsrörelsen.

 

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.1%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.8%

Vinnare & förlorare

AAK 6.2%
Arjo 4.2%
Atrium Ljungberg 3.8%
Sinch -3.6%
Billerudkorsnäs -3.6%
Paradox Interactive -6.1%
Uppdaterad tor 13:00
Fördröjning 15 min