Kontakta oss

EFN

EFN Ekonomikanalen är leverantör och utser utgivare för de program och övrigt innehåll som tillhandahålls på www.efn.se.
Programverksamheten står under tillsyn av Konsumentombudsmannen, Myndigheten för radio och tv (med Granskningsnämnden för radio och tv) och Justitiekanslern.