Allt om Feds historiska stimulanspaket

Efter en dramatisk börsvecka väntar troligen ännu en dramatisk börsvecka.

Claes Måhlén, när vi skulle krypa till kojs i går–

–så kom en enorm stimulans från Fed. Det och annat ska vi prata om i dag.

Absolut. Det är ju så att Fed har möte veckan som kommer.

Det har spekulerats kring om man kunde vänta till dess. Det gjorde man inte.

I stället valde man att gå tillbaka till den nivå–

–som vi hade på räntan efter finanskrisen fram tills man höjde den 2015, alltså 0.

Det som Fed definierar som noll är intervallet 0 till 25 punkter.

Man har sagt att man inte vill gå under det. Man vill inte ha negativa räntor.

Det finns inget skäl att tro att man ändrar sig på den punkten.

Men det går snabbt gått. För två veckor sen sänkte man 50 punkter och nu 100 till.

Därmed har man tagit ner räntan till den nedre gränsen.

Det mest uppseendeväckande kanske är hur snabbt sänkningarna kom.

Ja, fast för några veckor sen väntade sig ingen att Fed skulle ha nollräntor i år.

Men det har gått snabbt. Då har vi ännu inte sett effekterna på USA:s ekonomi.

Men det här visar att Fed tror att de effekterna är oundvikliga.

Nu kommer vi att se att restauranger i storstäder i USA stänger ner i veckan.

Kinesisk data visar hur det ser ut när ekonomier stängs ner.

Fed räknar med att det blir en kraftig inbromsning.

–De vill föregå inbromsningen. –De vill ha stimulanser på plats.

Man vill underlätta för aktörerna, inte så mycket genom att stimulera efterfrågan...

Jo, delvis. Men den lär begränsas av att folk inte går ut i samma omfattning.

Tjänstesektorn påverkas. Men man måste också se till–

–att alla aktörer i ekonomin får så lätta finansiella förhållanden som möjligt.

De måste kunna övervintra under den här perioden.

Det här var inte helt oväntat, sett till prissättningen på marknaden.

Precis. Här ser vi prissättningen i slutet på året och i samband med marsmötet.

Marsmötet hålls i veckan. Det är liten skillnad mellan de här två.

Man hade nästan prissatt det här beskedet före helgens händelser.

Räntebeskedet var alltså inte helt oväntat.

Det som är mer dramatiskt är det nya QE-programmet.

Det ser vi här. Om vi kollar på Feds balansräkning i biljoner dollar...

Det är tusen miljarder dollar i skalan.

Det var stillastående ett antal år innan man började gå ner i balansräkning.

I höstas vände man om. Man märkte problemen i amerikanska kortänden.

Det är alltså i repomarknaden.

Det man lanserar nu är att vi kommer att nå nya toppnivåer på balansräkningen.

700 miljarder dollar. De ska in i marknaden–

–med det snabbaste tempot sen finanskrisen.

Här ser vi kvartalsförändringstakten på balansräkningen.

I de program som Fed har kört har man legat lägre i månadsförändringstakt.

Nu ska man gå upp till väldigt höga nivåer. Det kan bli ännu snabbare.

Man säger att under de närmaste månaderna kommer 700 miljarder in i marknaderna.

–Man börjar köpa papper redan i dag. –Redan i dag? Ja, det går fort.

De börser som höll öppet i natt ville inte riktigt lyfta på det här.

S&P-terminen gjorde en "limit down". Den frös vid -5 %.

Men du tror inte att det beror på att man är besviken på Fed.

Det kan man inte vara. Man har visserligen inte uttömt reserverna, som man sa i går–

–men det är ändå en kraftig åtgärd. Det handlar snarare om helgens andra nyheter.

Spanien gör som Italien och stänger ner ekonomin. Gränser stängs runt om i Europa.

Allt fler räknar nog nu på hur det här kommer att slå på USA:s ekonomi.

Då inser man att USA går in i ett helt annat förlopp än det man trodde nyligen.

Det här avspeglar pessimismen kring den närmaste framtiden.

Man är osäker på hur länge det påverkar och hur länge virusspridningen ska pågå.

Det är heller inte självklart hur ekonomiska aktörer kommer att bete sig.

Kina, då. Här har vi ett exempel på hur viruset kan slå när länder stänger ner.

Många har funderat på hur kinesisk data kommer att se ut.

Å ena sidan har ekonomin varit helt nedstängd–

–å andra sidan kanske inte myndigheten vill redovisa det.

Men siffrorna som kom i natt, som avser januari och februari–

–för detaljhandel, industriproduktion och investeringar–

–ser värre ut än vad man förväntade sig skulle redovisas–

–men som man trodde skulle vara fallet.

Årsförändringstakten för januari och februari ligger på helt makalösa nivåer.

När man stänger ner en ekonomi faller tillväxten dramatiskt.

Vi kommer att se liknande siffror i italiensk data och spansk data.

Om fler länder följer efter får vi fler såna här historiskt unika siffror.

Hur länge klarar världen detta utan att det blir en depression?

Arbetslösheten i Kina börjar redan stiga.

Det är det finanspolitiken... Fed var inne på det i går.

Nu måste finanspolitiken vara hyperaktiv–

–så att det inte blir ringar på vattnet med en stigande arbetslöshet.

Det kan bli en recession som övergår i depression om man inte motverkar det–

–så att ekonomins aktörer kan övervintra under en tid av svag efterfrågan.

Här ser vi att marknaderna reagerar på den osäkerhet som finns.

Ja. Det här är förra veckans data på VIX, alltså implicit volatilitet.

Det handlar om vilken volatilitet marknaden tror kommer att råda på börsen.

Då är vi på finanskrisnivåer.

Vi hade det kraftigaste börsraset nånsin på Stockholmsbörsen–

–och på New York-börsen sen 1987.

Vi befinner oss i en extremt stressad finansiell miljö.

Fed säger att likviditeten på marknaden, till och med statsobligationsmarknaden–

–är man inte alls nöjd med. Den fungerar inte som den ska.

Vi har gått från en epidemiologisk kris till en realekonomisk kris–

–och nu är det en finansiell kris. Den försöker Fed motverka.

Hur illa är det att statsobligations- marknaden har låg likviditet?

Den är extremt... Men vi ska börja med att titta på börsen.

Det var en del märkliga rörelser förra veckan.

Låt oss titta på den svenska kronan. Den norska är svag till följd av oljepriset.

Den fortsatte pressas under början på veckan.

Den svenska kronan rör sig som den brukar.

Den brukar vara svagare vid tider av finansiell stress, alltså börsfall.

Börsen är ner. Eurostocken är upp, alltså kronan mot euron.

Men man kan ändå säga, om man ska vara positiv utifrån ett kronperspektiv–

–att det inte är nån stor kronförsvagning.

–Här är den pricken. –Det är vad som hände förra veckan.

Det är dagsförändring för kronan här på Y-axeln.

På X-axeln har vi börsförändringen. Då ser vi att vi är nere på rekordstort börsfall.

Men under många dagar har kronan försvagats snabbare.

Den försvagades förra veckan, men den tar inte den största smällen i det här läget.

Det faktum att kronan står sig bättre än man tänkt sig...

Är anledningen att Sverige står starkt och har stabila statsfinanser?

–Marknaden gillar väl det. –Så kan det vara.

Sen har det faktum att vi haft bland de lägsta räntorna i Sverige gjort att...

I valutavärlden pratas det om att man vill äga valutor med hög ränta.

Den typen av aktörer har vi inte haft i Sverige.

Det kan mycket väl Norge ha haft, och därför kanske den kronan går så svagt.

Här har vi de lite konstiga rörelserna som vi hintade om.

Man ska inte bry sig för mycket om enskilda dagar–

–men det har varit exceptionella rörelser på börsen och på räntemarknaden.

I början på veckan var det kraftiga räntefall över den amerikanska kurvan.

Både tioårs- och trettioårsräntor låg på väldigt låga nivåer.

Mot slutet av veckan fick vi... Det är det här som staplarna visar.

Nu måste jag kolla på vad det står där nere.

Det ljusblåa är börsen och det mörkblåa är räntepunkter.

Det är räntepunkter på axeln, och procentuell förändring på börsen.

Som förväntat går de åt samma håll. När börsen faller, faller räntor.

Här ser vi hur de byter tecken. Trots att börsen föll, så gick räntorna upp.

Korrelationer över tillgångsklasser tenderar att öka vid finansiell stress.

Man säljer det man måste sälja för att få likviditet.

Guldpriset har fallit, vilket kan tyckas vara kontraintuitivt.

Men det kan också avspegla det du var inne på.

Det kommer en period när vi får se stora upplåningsbehov runt om i världen.

USA har redan ett stort underskott.

Det kan fördubblas innan den här resan är över.

Det kommer att spruta ut statsobligationer.

Det är en skör balansgång.

Centralbanker kan få köpa statsobliga- tioner för att inte räntorna ska stiga.

–En dramatisk balansgång. –Det kan bli så.

Här har vi amerikanska företagsobligationer och bankutlåning.

Det här är en av de viktigaste kanalerna man har att arbeta med som centralbank.

Det vi har sett är att kreditspreadar–

–skillnaden mellan företagsobligationer och marknadsräntor, stiger.

Det är långt till nivåerna under finanskrisen, men det har gått upp mycket–

–och det har skett rekordsnabbt. Den mörkblåa linjen har vi visat förr.

Det är vad banker gör med utlåningspolicys.

Stramar man åt eller lättar man på dem? Det vanliga är–

–att när det blir stramt på marknaden, som är en källa till företags finansiering–

–så går den andra källan åt samma håll. Man stramar åt där också.

Då har vi inte ens nämnt Riksbankens jätteprogram från i fredags.

Riksbanken vill undvika ett sånt här förlopp.

Även företagsobligationer i Sverige har det problematiskt.

Spreadar går isär. Nu ställer Riksbanken 500 miljarder till förfogande–

–som bankerna får låna på reporäntenivåer i två år. De ska vidare till företagen.

Kreditkanalen i marknaden får inte leda till att bankerna stramar åt utlåningen.

Då hoppas man att bankerna vågar använda det.

Ja, man sätter press på bankerna. Man vill se att kulorna kommer till användning.

Men det är skillnad på när Fed köper obligationer–

–alltså statsobligationer och bostads- obligationer, inte företagsobligationer.

Kulorna går ut i det finansiella systemet. Riksbanken ställer pengar till förfogande.

Det blir inte 500 miljarder till det finansiella systemet i närtid i Sverige.

Vi får se vad Riksbanken gör mer. Än har man inte sänkt räntan.

Man har inte heller ökat sitt QE-program. Inget kan uteslutas nu.

Man kan inte heller utesluta när det sker. Det kan hända även på söndagskvällar.

Svensk arbetsmarknad, då? Vi kan hålla oss ganska korta.

Vi såg kinesisk data. Det kommer att se väldigt svagt ut på alla håll och kanter.

Vi hade en uppgång i arbetslösheten. Men det här var skakig data–

–för man hade ett skralt underlag vad gäller antal personer som deltog.

Men vi hade redan en svagare arbetsmarknad när vi kom in i det här förloppet.

Frågan är vad som händer nu. SAS permitterar 90 % av de anställda.

Risken är att det här spiller över på en mycket svagare arbetsmarknad.

Finanspolitiken behöver nu vara aktiv.

Det var inte optimalt att gå in i en kris med lite svajig arbetsmarknad.

Nej.

–Vad ska vi säga om inflationen? –Inte mycket.

Skillnaden mellan Riksbankens inflations- prognos och förra veckans utfall består.

Men i det här läget avgör inte månadsdata på inflation Riksbankens policy.

Veckans agenda, då? Är det nånting som det är viktigt att hålla koll på?

Vi kan göra så där, för nu blir det inget räntemöte för Norges Bank.

USA kommer med prognoser för ekonomin–

–men det blir inga nya åtgärder i veckan.

Möjligtvis kan vi börja se lite tecken på den här högfrekventa industridatan.

Den avser mars för USA, men vi lär inte se stora smällar för aktivitetsdata än.

Data hamnar i baksätet. Utvecklingen för corona och myndigheternas svar–

–och vad som sker på finansiella marknader och vad centralbanker gör är i fokus.

Efter gårdagen är väl inte räntebeskedet från Fed lika spännande?

Nej. Vi får se hur det där mötet utformas. Det var oklart i går.

Men de ska i alla fall redovisa nya prognoser, vad jag förstår.

Det var det vi hade att bjuda på den här veckan.

Vi lär ha mycket att bjuda på även nästa vecka med tanke på det som händer.

–Tack så mycket, Claes. –Hej då.

Coronavirusets effekt på den globala ekonomin eskalerar i en allt snabbare takt. Federal Reserve sänker räntan med 100 punkter till intervallet 0 – 0,25 procent. Samtidigt kommer de pumpa in 700 miljarder dollar i marknaden med början i dag.

De viktigaste händelserna i den makroekonomiska världen avhandlas av Handelsbankens chefstrateg Claes Måhlén och EFN:s Albin Kjellberg.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.5%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

FastPartner 4.8%
Evolution Gaming Group 4.5%
NetEnt 3.8%
Hexpol -2%
Saab -2%
Paradox Interactive -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.