”Mycket talar för Europa”

Äntligen måndag igen. Börslunch är tillbaka.

Det är den 28 januari. Stockholmsbörsen öppnade ner idag.

Vi blickar framåt med spänd förväntan–

–mot Atlas Copcos rapport som släpps 12.00.

Bland nyheterna noterar vi en destruktiv brand–

–som slagit hårt mot norska Lerøy.

Frågetecken uppstår kring Preems ägarbild efter–

–att storinvesteraren Mohammed al-Amoudi–

–uppges vara frigiven från sin fångenskap.

MQ har presenterat ett stort sparpaket.

Men idag ska vi prata globala aktier.

Vi ska också ta tempen på börsen.

Det ska vi göra med Sara Starovlah och Staffan Lindfeldt.

Varmt välkomna.

Atlas kommer med sin rapport idag.

Då är det intressant att prata om konjunkturen.

Ni är fortfarande positiva.

Ja, vi är positiva till konjunkturen.

Vi argumenterar för att vi har sett en avmattning–

–i en konjunkturell minicykel–

–likt många andra i den här återhämtningen.

Men vi står inte inför en recession.

De ekonomipolitiska förutsättningarna för det finns inte.

Så vi är positiva.

På kort sikt hittar vi stöd i–

–att marknaden har överreagerat på nedsidan–

–och sålt av lite för hårt.

På längre sikt finner vi stöd i–

–att indikatorer stabiliseras.

Vi har en graf på översålda marknader.

Det är ditt resonemang.

Precis. Översålt ger stöd på kort sikt.

På 3-6 månaders sikt behöver vi se mer än så här.

Håller du med, Staffan? Ska den orangea upp?

Ja, jag tror på orange "orm" upp.

Men om vi tänker tillbaka på vad marknaden sa under Q4–

–var det en enorm skräck för recession.

Världen skulle ta slut på tillväxt–

–och det var dags att gömma sig nånstans.

Det avspeglades i börsen.

Det var kraftiga utförsäljningar sen oktober–

–och under hela slutet av året.

Det blev för mycket, om man ser var värderingarna står nu–

–och vad vi mer realistiskt kan tro om framtiden.

Då blåser vi faran över då?

Det ska man inte göra än–

–men på kort sikt har det varit översålt.

Många aktier har startat året fantastiskt.

Vi har aktier i våra portföljer som är upp 20-40 % redan.

En del av resan är gjord.

Då ska jag ta död på glädjen med den här grafen.

PMI:n pekar nedåt, förutom i USA där det spretar.

Sara, ångrar du dig inte när du ser den här kurvan?

Nej, inte än.

Nånting har vi ju handlat på redan–

–och vi har handlat på att PMI har sett svag ut–

–och att vi har sett en konjunkturavmattning.

Men vi argumenterar för–

–att det ska bli en studs upp härifrån. Det är tesen.

Håller du med?

Ja.

Man ska komma ihåg att många av indikatorerna–

–är att man ringer till nån och frågar "hur är läget?".

Och man får svara på ett formulär.

Folk blir påverkade av börsen.

Börsen har en stor förklaringsgrad.

Det är inte allt, men visst har det en påverkan.

De är nog lite för negativa där också.

PMI i all ära, men vi ska titta på nästa graf.

Vi har fått in 56 bolagsrapporter av 500 på S&P 500.

Det ser inte alls lika positivt ut som förra kvartalet.

Nej. Kom ihåg att det här–

–är resultatet i förhållande till vad folk trodde–

–när man gick in i rapportperioden.

Har man skruvat ner prognoserna mycket inför säsongen?

Ja, så var det.

Nu har man slagit de lite lägre förväntningarna.

10 % av bolagen har rapporterat.

Ungefär hälften av dem är bankrapporter.

De har haft det turbulent i december?

De har haft det turbulent.

Nu kan vi se att rapporterna har kommit in "in line".

Det har varit starkare på lånetillväxten.

De pratar inte om några stora kreditproblem.

Det som har gett rätt bra fart åt aktiekurserna–

–är bara vetskapen om att det inte var domedagen–

–utan att det var helt okej.

Många bankaktier med okej rapporter–

–har gått upp mycket.

Vi ska kolla i Europa.

Där kanske avmattningen börjar märkas tydligare.

Ja, det här är överraskningen jämfört med estimaten.

Försäljningstillväxten ligger på ungefär 5 %–

–av de som har rapporterat. Det är rätt okej.

Det är svårt att dra allmänna slutsatser–

–men vi har en stor vecka framför oss.

Europeiska aktier har ändå handlats upp–

–på vad som ser ut som en oroväckande tabell.

Vad är din bild av potentialen?

Vi har haft mycket svag data i Europa–

–och börserna har ändå tagit sig upp.

Antagligen är ganska mycket–

–inprisat i Europa av negativitet.

Konjunkturen främst i Europa har sett svag ut.

Det har tyngts av många faktorer–

–som svag bilindustri och mjukare efterfrågan från Kina.

Vi är överviktade Europa.

Vi tror att de orosmolnen bleknar.

Samtidigt har vi en finanspolitik–

–som slår om till att bli expansiv i euroområdet.

Italien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien.

Inte för att Storbritannien är ett euroområde.

Det kanske kan bli.

Men finanspolitiken blir ändå expansiv.

Vi har en stark lönetillväxt, en stor likviditetsstock.

Mycket talar för Europa.

Om recessionen uteblir så ska det gå bra 2019.

Vi har grafer som illustrerar det.

Den första är Federal Reserve.

De var på väg att höja, men slår av på takten.

Vi måste stanna.

Sara hade en spaning på just den här grafen.

På Fed och naturlig ränta? Ja, precis.

Det knyter an till att vi inte ser–

–de ekonomipolitiska förutsättningarna för en recession.

Penningpolitiken är ena sidan av det myntet.

Den här grafen visar att marknaden tror–

–att höjningscykeln kommer att stanna av–

–innan de har gått över den naturliga räntenivån.

Historiskt när man har avslutat räntehöjningscykler–

–har man lyckats att inte trigga en recession–

–de gånger man har stannat under neutral ränta.

I värsta fall har vi ett läge–

–där penningpolitiken blir neutral.

Den andra sidan av myntet är finanspolitiken.

Och där hade vi också en graf?

Den ser ut att vara expansiv även 2019-2020.

Ja, precis.

I USA har finanspolitiken varit expansiv 2016-2017.

Det har vi sett och handlat på.

2019-2020 fortsätter den att vara expansiv–

–fast lite mindre expansiv.

Men den blir inte heller åtstramande.

Det som händer i eurozonen är–

–att många ekonomier slår om till expansiv finanspolitik.

Italien nämner man ofta–

–men även Tyskland och Frankrike ska slå om.

Staffan, kan vi begrava den här ränteskräcken–

–som har satt avtryck på marknaden?

Där är väl faran över?

Det beror på vilken ränteskräck man talar om.

Folk är rädda oavsett om den går upp eller ner.

Det finns olika läger där.

Ja, men ECB och Feds åtstramning?

Temporärt kan man nog begrava den.

Nu vill man vänta på att data ska komma in.

Vi får vänta innan vi får en ny räntehöjning på kortsidan.

Sen kan ju det hända på den långa sidan också–

–som hänger ihop med de nya budgetstimulanserna.

Vi har centralbanker som gradvis börjar–

–steppa tillbaka sina inköp på den långa sidan.

Samtidigt som det finns stora lånebehov–

–det är stora förfall i år också–

–så börjar några av de största köparna backa undan.

Det leder till att vi får högre räntor på långsidan.

Men den expansiva finanspolitiken då?

Får den dig att stanna och handla i Europa?

Det vill jag nog göra ändå.

För den svaghet vi har sett hittills i Europa–

–har än så länge varit koncentrerad till bilbranschen–

–och nu exportbranschen.

Men är inte den fortfarande riskabel?

Jo, det är den. De tidiga indikationerna är–

–att det är tufft, men att det kanske inte blir sämre.

Jag kommer nog inte köpa en massa bilaktier för det.

Men det finns många andra saker i Europa–

–som är intressanta. Arbetsmarknaden är stark.

Man kan gott vara överviktad aktier i Europa?

Ja, om man väljer rätt aktier.

Du berörde också att utbudet av obligationer ökar.

Det är ett jättekapitel.

Vi ska gå vidare, men vi återkommer till det.

Vi ska titta på en till positiv signal–

–som jag satte fel rubrik på.

Sara, förklara vad det egentligen föreställer.

Det här är en nyans på hur vi har valt att vara allokerade.

Vi är överviktade nordisk verkstad.

Det är vi för att vi inte tror på recession–

–och många verkstadsbolag handlar på en multipel–

–som prisar in en negativ konjunktur.

Det här är en nyans på det, som visar–

–att verkstadsbolagen inte är så sent i cykeln–

–om man tittar på capex.

Här visar vi medianen av nordiska, cykliska bolag.

Capex mot avskrivningar.

Under hela återhämtningen har capex varit lägre–

–än avskrivningar. Kapitalstocken har krympt i tio år.

Man gör inte så mycket investeringar.

Det finns dessutom antagligen ett uppdämt behov.

2018 var det första året som kapitalstocken växte.

I Q4 2018 mattades den trenden av lite grand–

–på grund av oro för konjunkturen och handelskriget.

Men efter år av underinvesteringar bakom oss–

–finns det potential för capex att fortsätta vara starkt.

Kan det här ge en spurt åt börs och marknad?

I många år har vi hoppats på–

–att få investeringsdrivet momentum på börsen.

Man kan fundera på om det blir–

–som det har varit historiskt sett.

Den investering du gör idag–

–är inte samma som den du gjorde 10-15 år sen.

Nu kanske du har hårdvaran.

Och du gör en IT-investering som gör–

–att du använder din hårdvara på ett effektivare sätt.

Då kommer inte talen att bli lika stora som tidigare.

I USA gör man inte så mycket capex–

–utan bara delar ut pengar till aktieägare hela tiden.

Du ville säga nåt.

Om man drar ut den här capexen i andel av BNP–

–eller "sales", ser man ett historiskt mönster:

Varje konjunkturtopp på capex–

–är lägre än föregående konjunkturtopp.

Det är en långsiktigt nedåtgående strukturell trend.

Det finns en hållbarhetsvinkel också.

Man använder grejerna smartare.

Vi får ha ett program om obligationsutbudet–

–och ett om capex. Men vi måste gå vidare.

Avslutningsvis tänkte jag se på konjunkturoptimismen.

När vi är sent i cykeln brukar marginalerna pressas.

Det säger många.

Men du är inte så säker på det, Sara.

Nej, det här blir ett annat nyansresonemang.

Det är ett sencykliskt fenomen att marginalerna pressas.

Men om man kollar historiskt om vad som har hänt de år...

2018 blir det första året som output-gapet är slutet.

Marginaler brukar kunna fortsätta expandera i flera år–

–efter att output-gapet stängs.

Oron för marginalpress kan vara för tidigt väckt.

Även om man skulle vara orolig för–

–att marginalerna kommer ner...

I en känslighetsanalys ponerade vi–

–att marginalerna kontraherar 2019 "year on year".

Vad sker med vinsttillväxten då?

Då kunde vi ändå kräma ut 3-4 % vinsttillväxt i Europa.

Och med en liten "yield" på det–

–det är helt okej från ett aktieperspektiv.

Har du nån marginalreflektion?

Är man sent i cykeln brukar man få press på det.

Många amerikanska bolag pratar om stigande lönekostnader–

–och en oerhört tajt arbetsmarknad.

Vi börjar höra det på sina håll i Europa också.

Men om capexen faller på plats och produktiviteten ökar–

–i bolagen så kanske det inte är allvarligt.

Vi ska bjuda på några aktietips.

Vi ska ta grafen som visar halvledare mot marknaden.

Varför är det här intressant?

För att det påminner om vad som sker med hela marknaden.

Som sagt, man kommer in med en nattsvart syn–

–i rapportperioden. Halvledare–

–har varit en av de sektorer som först såg svag ut.

Drivet av att fjolåret var ett urstarkt år.

Mycket investerades i serverkapacitet–

–för att delta i kryptovaluta-rallyt.

Mobiltelefoner började toppa ur–

–med tillväxtbesvikelser.

Och då föll halvledar-sektorn ihop.

Och drog ner Atlas Copco.

Som kommer med rapport om runt 20 sekunder.

Hur mycket halvledare har de i sin verksamhet?

Det vet jag inte.

Jag gissar på runt 20 % i området.

Du har med några bolag som är verksamma i industrin.

Ja, två olika.

Båda rapporterade förra veckan.

SK Hynix, en minnestillverkare i Sydkorea.

Traditionellt har branschen varit körig–

–men konsolideringar–

–har gjort att spelarna nu bara är tre–

–för de minnen som Hynix tillverkar mest: DRAM.

Så branschen har blivit bättre än förut.

De sa att det ser dåligt ut nu.

Q4 är dåligt, troligen blir Q1 ännu sämre.

Men lagren som byggts upp...

Investeringarna som inte gjorts–

–kommer ta fart i slutet av Q2–

–så andra halvåret blir rätt bra.

Tillsammans med meddelandet–

–att de planerade investeringarna–

–för att öka kapaciteten i tillverkningen–

–skärs ner med 40 % jämfört med i fjol...

Capex-trenden...

Capex-trenden kommer senare.

Det här passar bra i ditt verkstadsresonemang.

Ni är överens?

Det vet jag inte. På kort sikt skär de ner capex rejält.

Den kommer kanske nästa år...

Alla i halvledarbranschen har sagt det.

De här kommentarerna ihop med branschkollegornas–

–har satt fart på halvledar-aktierna.

"Vi ser igenom det här nu."

Där framme är det inte nattsvart–

–och då är det dags att börja handla.

ACML är intressant. Ett europeiskt bolag–

–som tillverkar maskiner för litografi–

–som används för att trycka halvledar-mönstren–

–för att kunna tillverka halvledare. De är ensamma–

–om det i världen.

Där har det funnits oro för att capex ska sjunka–

–och då sjunker försäljningen.

Även de var relativt positiva. Andra halvåret–

–det blir acceleration, lite långsamt första halvan...

Men det ser rätt bra ut för oss.

Även Atlas kom in bättre än väntat.

Kanske är det nu det händer för verkstad.

Aktien är uppe ett par procent–

–även om de varnar för lägre efterfrågan.

Senare i eftermiddag träffar vi Atlas Copco.

Se det på EFN.se.

Rapporten diskuteras säkert även i morgon.

Då kommer Gustaf Schwerin och Lars Frick.

Papper, råvaror och Swedbank, tror jag.

Tack för i dag. – Tack alla tittare.

Börslunch pratar bland annat om halvledaraktier och om den globala börstemperaturen tillsammans med Sara Starovlah från Danske Bank och Staffan Lindfeldt från Handelsbanken. En fråga som ställs är om marknaderna är översålda.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson.

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.5%
NASDAQ-100 0.6%
NASDAQ Composite 0.5%

Vinnare & förlorare

FastPartner 4.8%
Evolution Gaming Group 4.5%
NetEnt 3.8%
Hexpol -2%
Saab -2%
Paradox Interactive -2.3%
Uppdaterad fre 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.