En bukett älsklingsaktier och en förlorad kärlek

Alla hjärtans dag 14 februari och vi ska tala om börsen.

Här är EFN Börslunch.

Magkänslan har blivit ett åtal. Cherrys sparkade vd...

Men vi går direkt till våra fantastiska gäster.

Vi ska tala om många rapporter ska med PO Nilsson–

–och Johan Thorén. Även Pricers vd Helena Holmgren är här.

Grattis till en bra rapport. En sammanfattning–

–av kvartalet och året.

2018 är det tre saker som sticker ut.

Genombrottet på den nordamerikanska marknaden–

–är en starkt bidragande orsak till vår fina tillväxt.

Vi fick en fin order i andra kvartalet–

–som levererades i tredje och fjärde kvartalet.

Omsättningen upp över 50 %.

I det fjärde kvartalet.

Är det den kunden?

En del av det. Men det är mer tillväxt i det.

Andra kunder också.

Ni har länge varit beroende av Europa.

Men nu är ni över på andra sidan.

Det är nåt annat som är viktigt.

Tillväxten är genererad på många geografiska marknader.

Det har inte varit typiskt för Pricer–

–som varit beroende av den franska marknaden

Men Västeuropa och andra marknader växer fint.

Och vi ser att genombrottet i Nordamerika–

–bådar gott för framtiden.

Kan du säga nånting om e-handeln och butiksdöden?

Hur påverkar det er?

Det är det tredje som bidragit positivt till vår tillväxt.

E-handeln driver en ny förväntansbild hos konsumenten.

När man loggar in på e-handelssida–

–är det första man ser erbjudanden.

Det är alltid lätt att hitta en vara i en e-butik.

Det priset som visas är man garanterad–

–att man betalar när man checkar ut.

Det tar vi med oss in i den fysiska butiken.

När vi kommer dit förväntar vi oss–

–att det är rätt pris på produkten.

Vi förväntar oss kunna hitta produkterna–

–och att de finns tillgängliga på rätt plats på hyllan.

Och Pricer spelar en stor roll här.

Vårt system har gått från att adressera prisuppdateringar–

–till att idag vara en plattform–

–som man kan lägga många olika lösningar på.

Man kan tro att e-handeln skulle påverka oss negativt.

Men e-handeln är en av de saker som driver vår tillväxt.

Ni har elektroniska "price tags".

Digitala etiketter.

När ni har rullat ut dem–

–är det installationen som driver omsättningen?

Eller vad gör ni då?

Det finns en återkommande intäkt från varje kund.

Man behöver byta ut, skifta, man behöver support.

Man behöver "maintenance" med mera.

Det är en klassisk modell.

Men efter några år behöver man också uppgradera systemet.

Efter hand lägger vi på mer och mer lösningar.

Utnyttjandegraden av systemen är en viktig faktor–

–för den återkommande affären.

Här jobbar vi med att lägga på fler lösningar–

–så att systemet är användbart i flera processer i butiken.

Då driver vi också på en annan typ av affär–

–än den "hårdvaruaffär" vi har sett historiskt.

PO, jag ser att du bubblar av frågor.

Det är ett fantastiskt bolag.

Det är kul när man har följt det i så många år.

Du säger att allting ser fantastiskt ut framöver.

Ni har många olika pilotprojekt ute.

Hur hög "hit ratio" har man historiskt?

Ser du några stora order–

–som liknar det vi såg i Nordamerika?

Du hade en i Baltikum sen bara några dagar sen.

Ja, en lite mindre, men alla order är viktiga order.

Det är svårt att titta på historiken–

–och förutspå framtiden för ett bolag som Pricer.

Accelerationen av digitaliseringsbehov–

–i fysiska butiker har aldrig varit större.

Och det finns ingen historik att falla tillbaka på.

Det fattas fler investeringsbeslut–

–avseende digitaliseringssystem som Pricers–

–i den fysiska detaljhandeln idag än nånsin tidigare.

Det bådar gott för ett bolag som oss.

Vad tror du med tanke på alla pilotprojekt ni har?

Vad pratar man om? Brukar hälften gå hem?

Eller är det enstaka? Om du får gissa...

Fler och fler pilotinstallationer blir en investering.

Det är trenden på marknaden–

–och vårt jobb är att säkerställa att vi blir den part–

–som får äran att leverera systemet.

Vi har ett väldigt stabilt, välfungerande system–

–som är väl anpassat för de framtida behoven.

Det är viktigt att vi ligger i framkant–

–för att ta tillvara på de nya möjligheterna på marknaden.

Sist du var här pratade du om prispress–

–och konkurrensen som ett orosmoln. Finns det kvar?

Det är en prispress.

Alla vill vara med och spela i såna här tillväxtmarknader.

Det är klart att konkurrensen är hård.

Men Pricer har en unik teknologi och ett unikt system.

Det möjliggör en innovationskraft som vi tror–

–stärker bolaget och vår position.

Tack för att du kom, Helena Holmgren.

Vi ska titta på vilka fler rapporter vi har fått idag.

Vi har Evolution Gaming på den positiva sidan.

Vi har Mekonomen på den negativa sidan.

Vi har en till bild på fler rapporter–

–där det ser lite grönare ut.

Kan vi få se nästa bild, tack?

Vi får inte ens plats med alla rapporter på en skylt.

Är det nåt här som vi ska börja med?

Jag vet inte hur vi ska lägga upp det.

Det som ger mig gråa hår är Mekonomen.

Jag delar det.

Ja, vi är ganska felpositionerade båda två där.

De har inte haft nån rolig utveckling.

Det radas upp frågetecken runt bolaget.

Är ledningen rätt?

Är styrelsen rätt för den här fasen av bolaget?

Hur är marknaden egentligen?

Man skyller på att det är en svag marknad–

–att det är få arbetsdagar i december–

–och att det är fel väder. Det är frågetecken också.

Hur fusionerar man de här stora bolagen som man har köpt?

Man har faktiskt dubblat Mekonomens omsättning.

Det är också ett frågetecken.

Och sen ägarna, LKQ.

De äger en knapp fjärdedel av bolaget.

Kommer de ta in resten av bolaget?

Kanske är det det vi ser, när de tar bort utdelningen.

Har man planer på att lägga ett bud–

–och betala med egna aktier i så fall?

Då vore det utmärkt–

–att ta bort utdelningarna och få ner kursen.

Förr hoppades man på bud på Mekonomen.

Definitivt kan man hoppas på det.

Men vill vi ens sälja till den låga nivå som det är nu?

Det är jag inte säker på.

Har du några svar på det?

Jag vet inte om det blir bud på bolaget.

Men att aktien har backat 11-12 % idag–

–beror till största del på utdelningsslopandet.

Varför ska man dela ut pengar–

–när man för fem månader sen tog in pengar?

Egentligen är det logiskt att inte dela ut pengarna.

Men marknaden övertolkar det som ett svaghetstecken–

–att framtiden ser mörk ut.

Det var som när Skanska hade en lägre utdelning–

–än vad man hade trott.

Det kom tillbaka raskt efter det.

Tittar man bara isolerat på Mekonomen–

–var fallet idag likt det som kom med vinstvarningen.

Det var mer ett kostnadsproblem i Q4.

Man får väl ge det ett kvartal till–

–men förtroendet för företagsledningen är inte högt.

Deras sätt att kommunicera till marknaden–

–är riktigt dåligt.

Jag har en fråga som är en lång monolog.

Är inte utdelningsbesvikelser rapportsäsongens stora tema?

De som drar ner på utdelningarna straffas hårt.

H&Ms utdelning ifrågasattes kraftigt.

Det är ett signalsystem som är viktigt.

Har man en aktie som höjer sin utdelning år för år...

Det är på nåt sätt... Man pratar om målsättningar–

–inom tillväxt, organisk tillväxt, lönsamhet och liknande.

Men utdelningen är också en betydande signal.

Med Mekonomen var det ganska väntat–

–att man skulle dra ner sina sju kronor.

Det hade annars varit 10 % av bolaget man hade delat ut.

Kanske halvera, men att ta bort den helt?

Det antyder att man inte har mycket självförtroende kvar.

Men då kan man fundera på om det finns andra skäl.

Ansvar vägs mot självförtroende.

Det har kommit en hjärtlig LED här bakom.

Över till ett bolag som ditt hjärta klappar för, PO.

Klövern.

De kom inte med rapport idag.

De kom med den igår. Det var en fantastisk rapport.

Överlag har fastighetsbolagen levererat bra siffror.

De lever fortfarande i den bästa av världar–

–med låga vakanser och bättre snitthyror.

Finansieringskostnaderna fortsätter att sjunka.

Och man skapar fortfarande projekt, vilket bidrar–

–till att 2019 kan bli ett år där förvaltningsresultatet–

–och hyresintäkterna ökar ytterligare väldigt mycket.

Våra räntor är ju inte så höga.

Riksbanken signalerar inte nån höjning heller.

Dessutom har de flesta fastighetsbolag idag–

–säkrat räntebindningen.

Allt från 1,4 % upp till 2,5 %, beroende på vilket bolag–

–vi pratar om, under ett par år framöver.

Man bör inte vara rädd för räntespöket?

Inte när det gäller deras kassaflöden.

Det som skulle kunna hända om vi får en kraftig uppgång–

–är att avkastningskravet på fastigheterna förändras.

Men kassaflödena kommer att vara fantastiska under 2019.

Här ser vi några fastighetsbolag.

Några av dem har kommit, några kommer kring lunch.

Vissa tittar på Pandox för att det är konjunkturkänsligt–

–eftersom det är hotellfastigheter.

Du lät inte jätteupphetsad i försnacket?

Pandox kom ut med en bra rapport.

Det var ingen överraskning. De är duktiga operatörer.

Men inget signalvärde åt endera hållet?

Nej, och det var rimligt att aktien inte rörde sig.

Den är inte dyr, men heller inte extremt billig.

Ska vi reda ut Klöverns skuldsättning en gång för alla?

Vi snackade om Klövern för några veckor sen.

Då påtalades hög skuldsättning som en riskfaktor.

Om vi tittar på grafen med Klövern och Fastpartner...

Den där kommer vi till snart.

De har spreadat isär.

Vår bild är att Klövern har handlats lägre–

–än andra fastighetsbolag på grund av hög skuldsättning.

Särskilt om man räknar in preferensaktien–

–men också lite kökkenmöddingsrabatt.

Kan man sammanfatta det så?

Perceptionen av Klövern förändrades åt det hållet i höstas.

Det blev tuffare på lånemarknaden.

Att finansiera sig gick upp ett antal punkter–

–för alla bolag. För en del har det fallit tillbaka redan.

Det har lugnat ner sig där.

Klövern gjorde ett tapp igår och betalade 400 punkter–

–jämfört med Fastpartner som betalade 275.

De ligger högre i finansiering.

Apropå finansiering, är det nåt som Rutger är duktig på–

–är det att se till att finanserna är i ordning.

Han har säkrat 91 % på 2,9 år–

–och betalat 2,3 % i genomsnittlig ränta.

Det kommer inte hända nåt med kassaflödet där heller.

De kommer att ha ett otroligt bra år 2019.

Man kan räkna ut att de kommer ha 14 % hyresintäktsökning–

–genom projekten som redan är uthyrda, Agora som kommer in–

–plus de vanliga hyresjusteringarna på 3 %.

Det kommer att slå igenom–

–för de kommer inte ha sämre överskottsgrad 2019 än 2018.

Och finansieringskostnaderna kommer att vara desamma.

Förvaltningsresultat blir jättestarkt för Klövern 2019.

Perceptionen är som du sa hög skuldsättning.

De har tafsat på bostadsutveckling–

–som inte är populärt hos folk.

Och man ifrågasatte varför de köpte Agora.

Men allt det där kommer att visa sig vara bra affärer.

Agora har man vidtagit den största delen redan nu–

–av de avyttringar man skulle göra.

Bolaget kommer att visa sig vara ett mycket bättre bolag–

–med fokus på 12 orter i Sverige, Köpenhamn och New York.

Den här EPRA NAV-grafen.

Om man köper ditt resonemang är det rabatterat nu–

–på grund av en felaktig perception?

Det här är det säkraste caset inom fastighetssektorn–

–om man vill ha en uppgång på 20-30 %.

Det låter jättebra.

Ska vi prata om Haldex som du tycker ser intressant ut?

Varför börjar det bli intressant?

Det är av många skäl.

Dels kom man med en rapport som visar på bra tillväxt.

Dock sjunker lönsamheten.

Det är inte så konstigt.

Man har haft en extremt stark högkonjunktur.

Nu börjar den mattas lite grand.

Det är faktiskt bra för Haldex.

Historiskt sett, när det är maxdrag–

–är det svårt att hålla uppe marginalerna.

Det blir övertidskostnader, man behöver flyga ut delar–

–och marginalerna krymper.

Haldex brukar få bättre lönsamhet när det är lagom lågt.

Det är just det som vi börjar se.

I Europa ser de en viss försvagning.

USA är fortfarande starkt.

Grundmässigt kliver marginalerna sannolikt uppåt.

Det säger de i sin guidning inför 2019.

De är övertygade om minst 2018 års lönsamhet. Minst.

Vinnaren på en avmattning.

Ja, och det bästa och mest spännande–

–är nästa generations bromssystem för tunga fordon.

Där ligger Haldex väldigt långt fram med en unik lösning.

De har fått en konceptsamarbetsorder–

–med en av världens största lastbilstillverkare.

Det kommer att vara avgörande för självkörande bilar–

–att man har det här systemet.

Det var det som Knorr-Bremse ville komma åt, enligt Haldex.

Och det var det som stoppades av Konkurrensmyndigheten.

Knorr-Bremse försökte ju köpa Haldex, men lyckades inte.

Knorr-Bremse är väldigt stora på bromssidan.

Det skulle ha blivit en för dominerande aktör–

–på nästa generations bromssystem.

Och nåt som jag gillar när man ska gå in i en aktie–

–är att Haldex inte är överägd.

Det finns inte en svensk institution som äger den.

Titta på ägarlistorna.

Alla sålde den i den här budcirkusen.

Det finns inga svenskar som äger den.

Och när de sen ska in, det är då man ska äga den.

Det är inte kul att köpa en aktie som alla redan äger.

Vad ska driva upp den kursen?

Haldex ska man köpa om man tror på avmattning?

Ja, plus en massa annat.

Läs rapporten, för den är värd att läsa.

"Bromsaktie bäst när det bromsar in i konjunkturen".

Vi får fila på den rubriken.

Kan vi få in Astra Zeneca lite snabbt?

De släppte en stabil rapport, med en ljus framtid.

Hur ska man sammanfatta den?

Den rapporten var helt okej.

Jag vet inte var aktien ligger just nu–

–men det var 3-4,5 % uppåtreaktion.

Det borde vara rimligt. Det såg bra ut.

Jag har inte mer att tillägga där.

Det behövs inte för vi ska prata om dagens glädjespridare.

Evolution Gaming.

Evolution – åh, vilket bolag!

Vilket bolag!

Du är lika positiv som du var för ett år sen.

Ja, och för två och tre år sen också.

Hela tiden lyckas de leverera.

De lägger sig på en vinstmarginal som är makalös.

Runt 45 %. 40 % tillväxt.

Ja, vad kan man säga om ett sånt bolag?

Hur länge håller de i det här?

Våra beräkningar räknar med en avmattning nånstans–

–men hela tiden tvingas vi flytta fram den tidpunkten.

Man har börjat rullat ut en del i USA.

Där har jag ett frågetecken–

–angående de regulatoriska signaler som kommer från USA–

–och huruvida de måste ha en produktionshub i varje stat.

Det finns olika bud–

–huruvida de kan drifta för flera stater.

Alltså skicka över statsgränserna. Det är ett frågetecken.

Det är bra om bolaget klargör det, om de vet det själva.

Det skulle i så fall finnas en risk–

–att marginalen i USA blir lägre än i resten av världen.

Vi pratade svenska ägare tidigare.

Är det många svenska fonder som säljer av–

–den här typen av bolag?

Det var ett bolag som älskades av de flesta förvaltare.

Det är inte konstigt, titta på bolagsutvecklingen.

Men sen har de här fondbolagen talat om–

–att det inte är etiskt lämpligt att äga spelbolag.

Men det här är en underleverantör till spelindustrin–

–så...kanske.

Tittar man på vad det är för andra bolag–

–som många av de här fondbolagen ändå godkänner–

–så kan man fundera på om man sväljer mygg.

Eller vad heter det?

Att man inte är helt konsekvent.

Hur påverkar det kursen och aktien?

Under hösten har vi sett många som har lämnat–

–för att man inte längre får ha det i sina fonder.

Så var det också med Swedish Match.

Det är inte många institutioner som äger Swedish Match.

Men de har ändå haft en uppgång sen årsskiftet på 20 %.

Så det behöver man inte vara rädd för?

Som diskretionär förvaltare anpassar vi efter–

–varje kunds preferenser.

De kunder som inte vill ha Evolution har den inte.

Men de som kan tänka sig att ha den, har den.

Om man tycker att det är etiskt okej att äga–

–en underleverantör till spelindustrin är Evolution kanon.

Nu spelar vi på sista versen.

Börslunch är slut, men misströsta ej.

Imorgon kommer Georg Norberg och Lars Söderfjell hit.

Häng med då.

På kärlekens dag finns förvaltarna PO Nilsson och Johan Thorén på plats i studion för att gå igenom dagens rapporter. Bland andra rapporterar ESL-bolaget Pricer och vd:n Helena Holmgren gästar programmet.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Matilda Karlsson

Börsindex

OMX Stockholm 30 1.6%
NASDAQ-100 1.2%
NASDAQ Composite 1%

Vinnare & förlorare

NetEnt 6.1%
Intrum Justitia 4.4%
Evolution Gaming Group 4.1%
Mycronic -1.7%
Swedish Match -2.2%
Elekta -2.3%
Uppdaterad tor 14:57
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.