Par i exotiska tillväxtvinnare

I dag spänner vi bågen rejält.

Vi tar på störtkrukan och talar med Mips vd.

Sen reser vi till exotiska länder och tittar på några spännande bolag–

–på "frontier" och "emerging markets". Det är onsdag 11 september–

–Stockholmsbörsen är upp och du tittar på EFN Börslunch.

Fullt fokus på Filippinerna och en jättespännande nätbank.

Och dessutom, kanske århundradets "turnaround"–period för Pakistan.

Men först ska vi tala med Mips vd Max Strandwitz.

Ni har en lång historik av tillväxt, förbättrade vinstmarginaler...

Vad är det som sker?

Vår utveckling har varit god. Vårt bolag är världsledande–

–inom hjälmsäkerhet. Vi har de stora varumärkena ombord–

–i de aktuella kategorierna.

Inom cykel och snö, men också andra spännande kategorier.

Vi har de stora varumärkena ombord och vi har nu börjat penetrera–

–hela deras hjälmsortiment.

Först lanserades Mips i de högre prissegmenten–

–men nu har vi utvecklat produkter som gör att vi kan penetrera–

–hela deras hjälmsortiment. Och det driver mycket av tillväxten.

Så komponenten ni säljer, vridskyddet, sprids till flera segment.

-Och prispunkten. -Vilka geografier är stora köpare?

Vår stora marknad är USA.

Där är de mer medvetna om risken för hjärnskakning–

–drivet av hjälmar för amerikansk fotboll.

Därför säljer vi mest i den marknaden.

Runt 75 % av vår försäljning går till amerikanska varumärken.

Och de distribuerar över hela världen.

Ungefär 50 % av vår försäljning till dem säljs på USA-marknaden.

-Kursgrafen visar ett tapp... -...i mars, april först. En konkurrent...

En konkurrent i USA lanserade en teknologi som heter Wavecel.

Teknologin var inte ny, den har funnits på marknaden tidigare–

–men de gick ut med stark marknadsföring och "medical claims".

Branschen har inte sett det tidigare. När marknaden förstod att lösningen–

–var för högre prissegment, inte en direkt konkurrent, återhämtade kursen sig.

Om man tittar på senare tid... Den har länge varit en kursraket.

Har nåt hänt de senaste månaderna?

Mips kurs på börsen har planat ut lite. Har försäljningen och tillväxten planat ut?

Nej, vi fortsätter att göra rätt saker.

Vi jobbar med rätt långa utvecklingscykler. Vår horisont ligger på 18-24 månader.

Där ligger vårt fokus.

På börsen finns en generell oro, det är nog det man ser–

–snarare än nåt specifikt för Mips.

Louise Dufwa och Mattias Martinsson är här.

Vi ska tala om Filippinerna och Pakistan.

Är den typen av exotiska marknader ännu inte mogna för Mips?

Ne, inte ännu. Men Kinas utveckling är intressant.

Många skidorter håller på att byggas.

Kinesen i gemen är säkerhetsmedveten.

Vi ser förfrågningar, men fortfarande är marknaden väldigt liten.

Generellt bär få hjälm i tillväxtmarknaderna.

Men när kan det ske? Om tio eller fem år?

När en väl fungerande medelklass växer fram brukar krav på säkerhet öka.

Då hoppas vi på att se samma sak där.

Tack för att du kom, Max Strandwitz. Kul att ha Mips i studion.

Vi tittar på en nedslående graf som visar nio år av underavkastning–

–för de exotiska marknaderna vi ska tala om.

Mattias, berätta vad vi ser på din graf.

Den blå linjen visar tillväxtmarknaderna som tillgångsklass över tid.

Den oranga visar de utvecklade marknaderna.

Över tid tenderar tillväxtmarknader att gå bättre.

De senaste nio åren har det inte varit så.

Man kan ha teorier om skälen till det.

De flesta försöker lista ut orsakerna till det.

En teori är att underavkastningen inleddes i samband med de kvantitativa lättnaderna.

Numera är det så lätt att belåna dina tillgångar på utvecklade marknader.

Kan du låna till väldigt låga räntor, 1-2 %, räcker det kanske med 3-4 %–

–för att det ska vara värt det.

Över väldigt lång tid är det betydligt bättre att ha tillväxtmarknader–

–än de etablerade marknaderna.

Så har du gott om tid och sparar till pensionen–

–ska du då ha tillväxtmarknader i portföljen?

Absolut. Den tidigare grafen började i slutet av 80-talet.

På lång sikt finns förhoppningarna om tillväxtländerna.

Växande medelklass, unga, stora befolkningar som ska in i arbetsför ålder–

–och hög BNP-tillväxt. Men det händer inte över en natt.

Är det inte svårt att övertyga investerarna om att ha tålamod.

"Investeringen är väldigt långsiktig. De senaste nio åren var inte perfekta"–

–"men ha tålamod." Hur går det?

Om inte annat hoppas jag att investerarna kan se diversifieringen i det.

Man ska kanske inte fylla hela portföljen med tillväxtmarknader–

-...men ha dem som en krydda. -Kanske är det nu det sker...

I en del av våra länder, yngre tillväxtmarknader–

–är räntorna nu väldigt höga.

-I vilka länder? -Vi jobbar med sju till åtta marknader...

...för att kunna fokusera tillräckligt mycket på var och en av dem.

I Asien är det Pakistan, Vietnam, Bangladesh och Sri Lanka.

-I Afrika är det Egypten, Kenya och Nigeria. -Räntegrafen visar några exempel.

De väldigt låga räntorna...

Utom Vietnam, där räntorna sjunkit mycket de senaste åren–

–är räntorna på vår marknad generellt väldigt höga.

När bolagen som arbetar på de marknaderna fattar investeringsbeslut–

–är avkastningskraven mycket högre.

Vi tror att de stora ränteskillnaderna sen ett antal år–

–som orsakats av tillväxtmarknadernas kris–

–på sikt ska närma sig de utvecklade marknadernas.

Antingen genom att de utvecklade marknadernas stiger lite–

–eller, mer troligt, att våra marknadsräntor sjunker igen.

Det hjälper då till att driva kursutvecklingen.

Hur ser det ut i Kina, Brasilien och Indien, traditionella tillväxtmarknader?

Är räntelägena annorlunda? Kan nån av er ge en kort beskrivning?

I de stora tillväxtmarknaderna, länder som Sydkorea och Taiwan...

...har lägre räntenivåer än USA.

Och väldigt utvecklade ekonomier.

Exakt. Jag tror att du har lite samma fenomen.

Det är lättare att använda krediter, att "värdepapperisera" sina tillgångar.

Hoppar du upp till Kina ligger det på 3,5-4 %.

I Brasilien och Ryssland är den 7-8 %.

En global känsla... Nu blir jag filosofisk...

Låga räntor driver börsen, inte tillväxt.

När det slår om kommer kanske tillväxtmarknadernas tid.

Över till Filippinerna.

Trenden verkar vara sjunkande även där.

Ja, Filippinerna ligger på ungefär samma nivå–

–som Vietnam från den tidigare grafen som Mattias tog med.

För filippinier är den här räntenivån låg.

Ledningen i bolaget jag ska presentera anser–

–att räntenivåerna är näst intill obefintliga.

Och i vår kontext vänjer vi oss vid minusräntor...

Kontrasterna blir absurda.

-Men ändå en välkommen tillväxtknuff. -Absolut.

Över till aktiecase. Vi har talat om räntor–

–marknaden generellt... Nu vill jag ha specifika aktiecase.

Först till en filippinsk Avanza.

Ja, det är en bra beskrivning.

Col Financial har vi i fonden.

En nätmäklare, en digital plattform.

I Filippinerna–

–är marknaden mer diversifierad än i Sverige–

–de har 27 spelare. Col är den största inhemska spelaren–

–sett till antal kunder har de 60 % av kundbasen.

Filippinerna är ett härligt tillväxtmarknadsland:

-Stor, ung befolkning som växer snabbt. -Precis. 100 miljoner invånare...

...och enbart Col har en kundbas på 300 000.

Det motsvarar 60 % av den aktiva kundbasen som i dag sparar på börsen och marknaderna.

Col har mycket plats för att växa. Är det caset?

Ja, än så länge finns utrymme för att vara en av många spelare.

Ingen kannibalisering syns.

Och här ser vi att allt fler kunder–

–börjar äga fonder. Som här i Sverige.

Och vid ett strukturellt skifte kan allt fler börja investera–

–bland lokalbefolkningen och så kan det bli mycket...

Tillväxtpotentialen är otrolig, för där finns så många människor.

Med svenska glasögon har vi en stor och lång tradition–

–av att spara i fonder som gjort att vi har kunnat bygga upp–

–vårt privata sparande på ett fantasiskt sätt.

Men i tillväxtländer är det fortfarande väldigt ovanligt.

Col är också en av de spelarna, en av de få som erbjuder vanliga fonder–

–i sin bas. De ser fram emot att växa även där.

Mattias, du lägger fullt fokus på andra länder.

Finns det nåt land där allt fler bland lokalbefolkningen börjar investera–

–så att man kan få en ny Avanza i det landet?

Närmast till hands ligger nog Vietnam.

Där finns en jätteduktig nätmäklare: VN Direct.

Och vissa mäklarfirmor riktar in sig mot mindre sparare, som SSI.

Där finns en "trading"-kultur.

De älskar det. I stället för spel...

Hör Filippinerna till emerging eller frontier markets?

Det beror på vilken definition du har.

Tittar du på ekonomins utvecklingsgrad hör den till frontiermarknaderna. En tidig–

–tillväxtmarknad. De ligger på runt 3 000 dollar BNP per capita.

-Vi investerar inte i Filippinerna... -Varför inte?

Tematiskt passar marknaden in:

Stor befolkning, rätt låg utvecklingsgrad...

Men vi ser inte caset värderingsmässigt.

Värderingen har generellt varit lite högre.

Jämfört med vår nigerianska delportfölj–

–som värderas till runt tre gånger årsvinsten, eller den pakistanska runt fem...

Filippinernas marknad är superintressant. Händer nåt där, marknaden kraschar–

–eller bli orolig, då hittar du oss där.

Nån reflexion? Hur är Col värderat?

Vårt angreppssätt är ett annat.

Vår marknad är väldigt bred.

Vi tittar på alla tillväxtmarknader globalt, mer eller mindre.

Vårt jämförelseindex har över 1 500 "constituents".

Bara "small caps" under 5 miljarder dollar.

Därför kan vi plocka russinen ur kakan.

Om ett land kanske verkar dyrt på vissa håll–

–kan vi hitta spännande och intressanta case till rätt värdering.

"Coola" case...

Col värderas till runt 17-18 gånger vinsten.

Med potentialen som finns ser vi det absolut som köpvärt.

Återstår en Col-graf? Vi har den sista...

Du talade om en stark kundtillförsel.

Allt fler blir kunder i banken.

Som Mattias nämnde: I Asien generellt...

När privatpersoner investerar på börsen–

–är det rätt mycket som "gambling".

Och därför spelar man mer på det.

Col inriktar sig på kunder–

–som är traditionella medelklassparare.

Runt 30 år, lika många kvinnor som män–

–som är mellanchefer eller entreprenörer.

De försöker utbilda sina sparare med olika utbildningsplattformar–

–och undervisar dem i fundamental värdering...

-Det behövs nog. -Ja, verkligen.

Vidare till Pakistan och den största it-konsulten där.

Ja, bolaget heter, lite lustigt, Systems Limited.

Inte helt självklart vad de gör...

Bolaget grundades 1977.

Ägs till 84 % av de anställda.

Tidigare anställda och nuvarande.

Börsvärdet är drygt 0,5 miljarder kronor.

Därmed är de störst i Pakistan.

Ett bra exempel för att bemöta fördomar om en marknad som Pakistan.

Du kanske tänker på risproducenter eller textilexportörer...

Den nya regeringen satsar mycket pengar på den här sektorn.

Man vill göra samma resa som Indien.

Mitt i Pakistans värsta kris sen 2008–

–har bolaget växt med runt 30 % per år de senaste tre åren.

80 % av försäljningen går på export, så devalveringen–

–och den katastrofala utvecklingen för många andra bolag har de tjänat på.

I rapporten för andra kvartalet ökade omsättningen med 61 %.

Och vinsten efter skatt per aktie med 140.

-Här ser vi intäktsutvecklingen. -Plus prognoser för 2019 och 2020.

Kan man revidera upp dem?

2019 är nog lite försiktigt, baserat på halvårsrapporten.

Men långsiktigt satsar de på en tillväxt på 25 % per år.

Bolaget värderas nu till runt åtta gånger årsvinsten.

Bolaget har vuxit 60 % och har p/e 8,5...

När vi söker bolag har vi tre kriterier.

Vilka, varför och när? "Which, why and when?"

Vilka, då vill vi ha bolag som Col Financial, som kommer att växa snabbare–

–än ekonomin som helhet.

Men sen kommer "varför". Varför är det billigt?

Det bästa tillfället för att förstå varför är när marknaden är katastrofal.

Allt har drabbats. Den senaste nedgången i det här bolaget kan förklaras–

–vi vet vad som ligger bakom och kan fokusera–

–på de långsiktiga förutsättningarna.

Äger ni nåt i Pakistan?

Ja, Abbott Labs.

-Har ni också bolaget? -Ja, i vår Pakistanfond.

Jättefint läkemedelsbolag.

Liten bonus på slutet. Tack för i dag.

Spännande runt om i världen.

I morgon fortsätter vi resan med fokus på Stockholmsbörsens mindre bolag.

Stefan Roos och Henrik Carlman gästar oss då. 11.45, som vanligt.

Tack för oss och ha det bra. Vi ses i morgon.

Börslunch bjuder på en resa bland tillväxtmarknader tillsammans med analytikern Louise Dufwa från Swedbank Robur och förvaltaren Mattias Martinsson från Tundra Fonder. Dessutom intervjuas hjälmbolaget Mips vd Max Strandwitz.

Programledare: Gabriel Mellqvist och Ara Mustafa

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.7%
NASDAQ-100 0.4%
NASDAQ Composite 0.4%

Vinnare & förlorare

Hansa Medical 3.6%
Bygghemma Group First 1.5%
Kindred Group 1.3%
Arjo -3.2%
Stillfront Group -3.7%
Elekta -7.4%
Uppdaterad tis 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.