En handfull tekniska nyårsraketer

Det ryktas att lyxbolaget Kering ska köpa Moncler. Monclear steg på Milanobörsen.

I Sverige ser det inte lika roligt ut. SAS rasar 17 % på en svag rapport.

Men Norwegian handlas upp 4 % efter att ha släppt starka siffror.

Stockholmsbörsen håller sig annars på plus och är i nuläget upp cirka 0,33 %.

I kalendern läser vi 5 december och det här är EFN Börslunch.

Inom kort väntar en graf-fest av historiska mått.

Den festen ska vi ha med Martin Hallström och Espen Grønstad.

Välkomna tillbaka till studion.

Men först blir det inglasade balkonger. Vi har Kenneth Lundahl här, vd på Balco.

Ni är störst i Europa på inglasade balkonger.

–Det stämmer. –Hur blir man det?

Genom att ha en bra produkt och göra ett bra jobb och få nöjda kunder.

I det segment som vi är finns det ett enormt behov.

Där har vi en bra produkt och gör ett bra jobb. Då växer man.

Ni växer på bra och släppte en bra rapport i november.

Men många ville fokusera på den negativa organiska tillväxten. Gör man fel då?

Omsättningen i ett kvartal har ingenting med kundernas behov att göra.

Det handlar om projekt som vi sålde för ett år sen.

Beroende på när bygglovet kommer och hur fort vi exekverar...

Det blir omsättning. Intresset för produkterna illustreras av orderingången.

Orderingången i kvartalet var 57 %. Organiskt var det 35.

Under hela året har orderingången varit 40 % hittills i år, organiskt 20.

Det är det man ska titta på. Vad är det vi säljer och hur levererar vi?

Men ni är ett tillväxtbolag. Hur mycket mer kan ni växa i Europa?

Sverige är vårt största marknad. Där har vi funnits längst.

Sverige och Norge lär fortsätta ha störst tillväxt i miljoner de närmaste åren.

Vi skapar marknad, för vi är ett alternativ till betongrenovering.

Men den största delen av marknaden i norra Europa utgörs av betongrenovering.

Vi ersätter gamla balkonger med en ny större som är inglasad.

Alternativet till det är betongrenovering. Men vi utbildar marknaden.

Vi har gått från 20 till 60 säljare. Vi anställer 6-7 nya säljare varje år.

Det är därför vi växer. Det nya är att... Vi offererar mycket mer än vi säljer.

All vår offerering handlar om kundbehoven. De måste göra nåt åt sin betongplatta.

Varför måste man byta ut betong?

Efter 50 år blir all betong fuktig. I Norden får den frostskador då.

Till slut måste du göra nåt. Det blir farligt. Då får du inte använda balkongen.

De två metoder som finns är Balco-metoden, man ersätter det gamla med en inglasning–

–och så är det betongrenovering. Men en sådan håller i 15 år.

Sen får du göra det igen. Det kan du göra tre gånger, men sen måste du byta balkong.

Skulle du säga att ni är ett mer hållbart bolag? Hur jobbar ni med hållbarhet?

När det gäller våra lösningar så är det så–

–att våra inglasade system ger en energibesparing på 10-30 %.

Livslängden är över 90 år.

Det betyder att vi är klimatpositiva på mellan 20 till 40 år.

Om du jämför det med betongrenovering–

–som varken är bra ekonomiskt eller för miljön–

–så är detta verkligen rätt lösning. Vi är klimatpositiva och har lång livslängd–

–och har därför utbildat bankerna i förträffligheten av vår produkt.

Då har vi fått en längre finansiering.

I Sverige, där vi har längst finansiering, hade vi 50 år de sista 5 åren.

Nu har vi lyckats få en lösning med 70 år.

–Det gynnar bostadsrättsföreningarna? –De får lättare att göra investeringen.

Månadskostnaden för dem sjunker med 25 %.

En äldre fastighet som har problem med balkongerna–

–och man ser att man måste göra nåt med fasad, fönster och dörrar–

–så är lösningen att ta bort balkongerna och sätta dit en heltäckande klimatvägg.

Månadskostnadsökningen för den boende blir 300 kronor.

Du har då löst balkongproblemet–

–och du har löst det här med fönster, fasad och dörrar i 50-60 år framöver.

Hur lång tid måste jag som kund vara utan balkong?

Om du tittar på ett projekt... Vår säljprocess är unik.

När en kund har bestämt sig för Balco-metoden–

–så hjälper vi dem genom hela processen–

–med animeringar, visningar, rätt månadskostnad och bygglov.

Vi hjälper kunden till bygglov. Det är det unika i vår process.

Men när du väl har fått bygglovet–

–så kan det ta 6 månader till 1 år innan projekten är klara.

Men det är hela projektet. Kundens balkong kanske är stängd i tre dagar.

Från kapningen av balkongen tills vi satt dit en inglasad balkong tar det tre dar.

Det låter bra. – Albin, ska vi ta konjunkturoro också?

Vi måste behandla... Det pratas ofta om en avmattning i konjunkturen.

Är bostadsrättsföreningarna nu lite mer avvaktande till en sån här investering?

Nej. När du har en orderingångsökning på 57 % i kvartalet och 35 % organiskt–

–och med det intresse och den offerering vi har, så ser jag inte det.

Balco påverkas inte av konjunktur. 90 % av våra affärer är på renoveringssidan.

Det är fastigheter som är äldre än 50 år och 70 år, ibland 100 år.

Jag ser fram emot att gå igenom en lågkonjunktur med Balco.

Det ska bli spännande, för vi är konjunkturokänsliga.

Däremot blir det problem om finansieringen skulle försvinna.

Alla våra projekt finansierar ju kunden med lån.

Tack, Kenneth Lundahl. Medan du lämnar studion ser vi fram emot vår graf-fest.

Vi börjar med den här grafen, som kommer från Martin Hallström. Vad ser vi här?

Här ser vi ett antal omvärldsindex. Det är Sverige, USA, Europa och ett världsindex.

Vi ser att den konjunkturoro vi har haft under året har gjort–

–att aktiemarknaden i världen har konsoliderats sidledes.

Med den minskade konjunkturoron under hösten–

–har vi nu fått multipla konsolideringsutbrott, positiva.

Det är, som vi ser det i den tekniska analysen, positivt med nya högstanivåer.

Det ser bra ut, och inte bara i enskilda marknader, utan även globalt.

Så det ser bra ut. Men i nästa graf ser vi att många står på sidlinjen och väntar.

–Förlåt att jag drar en fotbollsreferens. –Mycket kapital ligger utanför marknaden.

Grafen som jag har med här visar aktiefondflöden i Sverige.

Här kan man se att oron som kom förra hösten, då det var stora utförsäljningar–

–inte har kommit tillbaka till marknaden igen.

Med minskad konjunkturoro och nya toppar–

–så kan girighet och rädsla för att gå miste om nåt, locka tillbaka kapitalet.

Det kan föda fler uppgångar. Det är positivt att vi nu får tillbaka kapitalet.

–Är du lika positiv, Espen? –Ja, risken var högre för ett år sen.

Marknaden har tagit sig upp. Investerarna börjar bli mer positiva.

De är beredda att betala ett högre pris för aktierna–

–för de förväntar sig att aktierna ska stiga.

Om vi tittar i din graf, då? Vad ser du med dina tekniska ögon?

Här ser vi Stockholmsbörsen. Den har en stigande trend.

Vi gör det här matematiskt och kvantitativt.

Forskning visar att när ett bolag har en stigande trend, så fortsätter den trenden.

Vi möter lite motstånd, men rent allmänt är vi positiva till Stockholmsbörsen.

–Martin, du har en liknande bild. –Ja, den kan komplettera det här.

Vi ser den positiva trenden och utbrottet här tidigare.

Vi har haft en sund, hälsosam och naturlig rekyl under en månads tid.

Vi kommer tillbaka och testar utbrottsnivåerna.

Här sammanfaller många tekniska stöd. Nu vill vi se att köpare kommer in igen–

–och att de som varit utanför marknaden känner att de fått en andra chans.

Vad är det för nivå vi har testat här?

Stödområdet ligger runt 1680-1700.

Här bör det vara så att köpare känner att det går gått ner tillräckligt mycket–

–för att de ska se en andra chans att komma in i marknaden.

Rörelsen i går var positiv ur ett tekniskt perspektiv. Köparna kom tillbaka.

Finns det nån gräns på Stockholmsbörsen där du inte vill handla?

Jag skulle inte vilja se att OMXS30 återetablerar sig under 1670.

Det skulle indikera en försvagning av marknadssentimentet.

Då kan det säkerligen falla ytterligare 40-50 punkter.

Det låter som om det varit en kort andhämtning–

–men den medellånga trenden är väldigt positiv.

Den andhämtningen har varit är sund.

Det har varit ett kapitalskifte. Korta pengar har lämnat marknaden–

–och nya pengar, på en högre nivå, har kommit in.

Det ger en stabilare grund för ytterligare uppgångar.

Det stämmer ju också med optimismen på börsen.

Det är relativ jämvikt mellan optimister och pessimister.

Det betyder att man har mer att gå på. Insiders, personer som jobbar i bolagen–

–och de som kan bolagen köper. Det är en majoritet av insiders som köper.

75 % av insideraffärerna den sista månaden var köp.

Espen, kan du förklara hur stöd och motstånd fungerar?

I teknisk analys tittar vi på–

–mönster i kursgrafen identifierade av matematiska algoritmer.

Här ser vi ett teoretiskt exempel på hur stöd och motstånd fungerar.

Alltså var en aktie normalt vänder, på givna nivåer och drivet av psykologi.

I exemplet ser vi att aktien varit nere och testat stöd för att sen gå upp ganska bra.

Det intressanta är att vi har gått in och tittat på–

–hur aktier som har betett sig så här utvecklats framöver.

Då har vi sett att aktier som ligger en bra bit över "stöd" har gått bra.

Och de som ligger under, då?

Den här grafen visar Norden i snitt.

Aktier som har legat en bra bit över stöd har gått bättre.

De har haft en genomsnittlig avkastning över index på 12 procentpoäng per år.

Om man förväntar sig att börsen ska öka 10 %–

–så har aktier med den här typen av rörelse ökat 22 %.

Martin, du tittar väl också en hel del på det här?

Absolut. Jag arbetar inte kvantbaserat, utan är mer subjektiv.

–Stöd och motstånd. –Stöd och motstånd är grunden.

Det stämmer väl med det genombrottet och man har momentum i aktien.

Vi har ett exempel på säljsignal.

Det är viktigt att se vilka bolag man ska köpa.

Samtidigt är det viktigt att veta vilka bolag man ska undvika.

Här har vi ett exempel på aktier–

–som brutit igenom stöd och har ett motstånd över sig.

Den har i snitt utvecklat, det här är för Norden...

Det var 19 500 signaler från 1996 fram till 2018.

–Vad är den lilla röda däruppe? –Det är indexet för perioden.

Nordiskt index. Den undre röda är snittet för de bolagen som legat under motstånd.

Vi ser att utvecklingen har varit väsentligt svagare än för börsen generellt.

–Har du nåt exempel på en sån aktie? –En sån aktie var Betsson.

Den har fallit mycket och ligger under ett viktigt motståndsområde.

Här ser vi den. Det här är då en aktie som man ska vara försiktig med.

De senaste två dagarna har den stigit lite och ligger högt i motståndsområdet.

Om den ligger över igen blir det intressant.

Jag vill avråda från att blanka aktier speciellt under den här perioden.

–Du vill avråda? –Ja, nu vid årsskiftet...

...så går ofta de bolag som gått sämst under året, bäst i slutet av året.

Ser du också såna tendenser, Martin?

Att de som gått dåligt hämtar hem mot slutet?

Så kan det absolut vara efter årsskiftet.

Man ser ofta att den typen av bolag kan gå bra.

Jag tittar mest på att de som har gått bra fortsätter att gå bra.

Men det är en tendens man kan se.

Vi kan väl titta på ett case som du har med dig på Stora Enso.

En av mina favoritsetups är just konsolideringsutbrott.

Stora Enso har haft rätt så skrala vinstutsikter.

Det senaste året har massa- och produktpriserna varit låga.

Det kanske fortsätter så in i nästa år.

Nu fram emot årsskiftet börjar man titta på 2021 och framåt.

Då ser det riktigt bra ut för Stora Enso.

Från nästa år får man en särredovisning av deras skogsinnehav–

–på 1,7 miljoner hektar. Den transparensen kommer nog också ta fram dolda värden.

Marknaden verkar ta till sig att det var en högre botten i oktober–

–så att köparna kommer in lite tidigare–

–för att nu i november bryta upp ut ur konsolideringen.

Med återtestet på konsolideringsnivån ser Stora Enso jätteintressant ut.

De tar nästa steg upp här nu.

Det har vi många fundamentala bevis på som vi har pratat om i Börslunch.

Men vi ska kanske vänta tills "de fundamentala" kommer hit.

Men du kollar ändå på lite fundamentalt som till exempel särredovisningen.

Jag försöker att få ihop det så att vi har det fundamentala caset–

–sen försöker jag hitta en tajming, så att jag tajmar köpet när det är läge.

–Det bästa av två världar. –Det är ambitionen.

–Vi går vidare till nästa case. –Årsskiftet närmar sig.

Då vill vi ju smälla raketer. Espen du har med dig några nyårsraketer.

Vi har tittat på vilka aktier som rör sig mycket vid nyåret.

Huvudkriteriet för dem har varit att småbolag–

–statistiskt har gått 0,8 % bättre i december och 1,7 % bättre i januari–

–än storbolagen.

Dessutom har vi tittat på volatila aktier. De har gått 5,7 % bättre än övriga aktier.

Vi har även tittat på tekniskt positiva bolag–

–som har ett annat momentum. Vi tittar också på det fundamentala–

–men vi använder insiders till att avgöra vad som är fundamentalt billigt.

Ett bolag som köps av insiders är positivt i vår analys.

Det har vi tagit hänsyn till i våra nyårsraketer.

–Ska vi ta ett exempel? –Ja. Första exemplet är...

–...det får du säga, Albin. –Bactiguard.

Det här stämmer in i analysen.

Det är bolag ni gillar utifrån nyårsraketsparametrarna.

Det är bland annat för att det är ett mindre bolag.

Aktien har relativt hög volatilitet och därmed en risk.

Den har stigit på sistone, vilket innebär bra momentum.

Längst ner i grafen visar de gröna staplarna insideraffärer–

–som gjorts under de här åren.

Också de är maximalt positiva. Insiders har ju köpt...

Där bockar ni av alla tre kriterier.

De som har sjunkit mycket, vilket också är ett kriterium–

–eftersom man gärna tar några förluster till deklarationen.

Sen köper man tillbaka dem efter nyår.

Det här är ett litet bolag som det är intressant att följa.

Det kan vara en aktie som går starkt–

–från mitten av december till mitten av januari.

Men det är ett högrisk bolag.

Hög risk och ungefär en månads tidsperspektiv.

–Nästa exempel... Pricer. –Nej, Lundin Mining.

Det tar vi sen. Pricer. Det stämmer in på samma kriterier.

Resonemanget är detsamma. Pricer har gått bra–

–och ligger i en stigande trend. Det stämmer bra in i vår analys.

Den ligger en bra bit över stöd på 14 kronor.

Den faller nog tillbaka lite. Faller den tillbaka fram till 15 december–

–är det ett bra köptillfälle.

Men det är färre gröna staplar, inte så mycket insiderköp.

Vi måste gå tillbaka till januari för att hitta nån insideraffär.

Den är svagt positiv på insiders.

Men ingen insider har sålt på sistone.

Om vi tittar på säsongerna... Här ser vi utvecklingen under året.

Den vitta linjen visar utvecklingen fram till slutet av året i år.

Den andra visar snittutvecklingen för bolaget.

Från mitten av december till mitten av januari stiger bolaget statistiskt sett.

Fantastiskt.

De här två bolagen är lite av en midvintersport.

Det är högriskbolag bland nyårsraketerna.

Vi har tio bolag som är nyårsraketer. Det här är två av dem.

Då avslutar vi med en aktie som har betydande omvärderingspotential.

Det kanske är en nyårsraket från dig.

Det är Lundin Mining. Den har samma kriterier som OMX–

–och Stora Enso. Den har fått ett konsolideringsutbrott.

De har konsoliderat länge under året.

De har gjort stora investeringar de senast åren i sina gruvor.

De har också gjort ett stort förvärv och använt sin kassa–

–som de inte riktigt vetat vad de skulle göra med.

Investeringstakten kommer att gå ner till underhållsnivåer kommande år.

Då blir det en helt annan vinstprofil i bolaget som marknaden börjar ta till sig.

Återigen börjar vi se högre bottnar, köparna kommer in–

–utbrottet har varit och med den allmänna nedgången–

–är den tillbaka och återtestar konsolideringsutbrottet.

Här blir det säkert ett bra intresse för aktien.

Den ser fin ut.

–Vilken fart ända in i slutet. –Det här höll vi väldigt bra.

Börslunch är slut. Tack för att ni gästade oss.

I morgon är det Finlandsspecial, Finlands nationaldag.

Gästar oss gör Lars Söderfjell och Markus Larsson.

Då säger jag ha det och farvel!

Espen Grønstad från Investtech och Martin Hallström från Swedbank bjuder på teknisk analys och potentiella nyårsraketer i dagens Börslunch. Dessutom intervjuas Balcos vd Kenneth Lundahl.

Programledare: Matilda Karlsson och Albin Kjellberg

Börsindex

OMX Stockholm 30 -0.9%
NASDAQ 100 0.3%
NASDAQ Composite 0.1%

Vinnare & förlorare

Electrolux 2.8%
Husqvarna 2.7%
AddLife 2.1%
Lundin Petroleum -3.7%
Loomis -6.3%
Hansa Medical -7.8%
Uppdaterad tor 17:35
Fördröjning 15 min

Få mer av EFN

Missa inga nyheter, prenumerera på våra nyhetsbrev. Markera samtliga nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Genom att prenumerera godkänner du att din e-postadress sparas för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev till dig. Läs mer här.

Eller hitta oss i sociala medier

 • Väntade PMI-rekyler5:12

  Väntade PMI-rekyler

  De tyngsta makroekonomiska händelserna just nu analyseras av Handelsbankens Kiran Sakaria och EFN:s Ara Mustafa.

 • Amerikanska digitaliseringsvinnare16:38

  Amerikanska digitaliseringsvinnare

  EFN Marknad riktar blicken mot USA tillsammans med förvaltaren Joakim By från Handelsbanken. Förutom ett gäng spännande aktiecase diskuteras den amerikanska börsen med avstamp i presidentvalet. 

 • Japansk industri överraskar negativt4:01

  Japansk industri överraskar negativt

  Vita husets handelsrådgivare Navarro hävdade i går att handelsavtalet med Kina är över. Något som fick börser på fall. När president Trump senare dementerade uppgiften vände börsen upp. Regeringen vill ta in mer skatt från utländsk arbetskraft. Blandade PMI-siffror från Japan.

 • Förvaltarens molnfavoriter15:53

  Förvaltarens molnfavoriter

  EFN Marknad bjuder på en resa bland molnbolagen. Förvaltaren Johan Roslund från GP Bullhound går pedagogiskt igenom hela värdekedjan - från Microsoft och Amazon till Docusign och Okta.