Mer om: Veckopeng

  • Vikten av veckopeng4:02

    Vikten av veckopeng

    Ungefär hälften av alla barn i Sverige får inte någon regelbunden peng att hushålla med, och föräldrar menar att anledningen är att de inte längre hanterar kontanter själva. Varför är det viktigt att barn i tidig ålder lär sig att hushålla med pengar och vilken roll spelar vecko- och månadspeng i sammanhanget?

  • Tema: Barn

    Tema: Barn

    I Din Ekonomi denna gång fokuseras det på barnen. Hur sparar man till barnen, hur funkar en gravidförsäkring och hur ska man göra med veckopengen?

Senaste nytt från EFN: