Mer om: Umeå

  • Granattacker skapar nödsituation5:36

    Granattacker skapar nödsituation

    Lagernivåerna av sågad gran har aldrig varit så höga som nu. Det beror på att stora arealer av svensk granskog är angripna av granbarkborren, vilket gör att träden snabbt måste avverkas.

  • Personlighetsdrag kan styra barns sparande5:01

    Personlighetsdrag kan styra barns sparande

    Det är en del saker att tänka på när man ska lära barn om sparande. En sak är att barn har olika personligheter och vissa har lättare för att tålmodigt spara medan andra har svårare för det.