Mer om: Umeå

  • Personlighetsdrag kan styra barns sparande5:01

    Personlighetsdrag kan styra barns sparande

    Det är en del saker att tänka på när man ska lära barn om sparande. En sak är att barn har olika personligheter och vissa har lättare för att tålmodigt spara medan andra har svårare för det.

  • Organisk elektronik på frammarsch4:02

    Organisk elektronik på frammarsch

    Det Umeåbaserade företaget Lunalec grundades 2012 av forskare från Linköpings och Umeås universitet. De har tagit fram en ny typ av ljusplattor som skapas med LEC- teknik, som är väldigt tunna, flexibla och användbara på många områden men framförallt inom medicinteknik.