Mer om: Torbjörn Hållö

  • Oense om minusräntan

    Oense om minusräntan

    LO och Svenskt Näringsliv är oense om vad för effekter Riksbankens införande av minusränta får.

Senaste nytt från EFN: