Mer om: TGS

  • Tre attraktiva skogsaktier18:45

    Tre attraktiva skogsaktier

    Valmet, Stora Enso, Kindred och norska laxbolag. Det är några av bolagen som avhandlas när Börslunch tar sig an de nordiska aktiemarknaderna. Gäster är förvaltarna Johan Stein och Marcus Plyhr.

Senaste nytt från EFN: