Mer om: Taiwan

  • Tufft för tillväxtmarknader

    Tufft för tillväxtmarknader

    Stora kapitalutflöden, börsras i Kina och råvarupriser körda i botten gör att det är minst sagt skakigt på tillväxtmarknaderna just nu.

Senaste nytt från EFN: