Mer om: Styrelsearvoden

  • Styrelsearvoden – en het potatis

    Styrelsearvoden – en het potatis

    Under våren har styrelseledamöters arvoden varit föremål för livliga debatter. Bland annat retade Volvos ordförande Carl Henrik Svanbergs jättelyft upp aktieägarna.

Senaste nytt från EFN: