Mer om: Stöldskyddsföreningen

  • Mörkret lockar fram tjuvarna

    Mörkret lockar fram tjuvarna

    Höstmörkret lockar fram tjuvarna. Förra året begicks det, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, ungefär 60 inbrott om dagen i genomsnitt, men under de mörkare månaderna låg snittet på 100 inbrott varje dag.

Senaste nytt från EFN: