Mer om: Stockholm

  • Så rustar Astra inför Brexit5:52

    Så rustar Astra inför Brexit

    Astra ser flera orosmoln som behöver skingras innan Storbritanniens utträde ur EU. Den viktigaste frågan för bolaget är att det förblir en fri rörlighet av kompetens.

  • 2:53

    "Mer olja än någonsin tidigare"

    Under ett hållbarhetsforum på Stockholms universitet låg bland annat oljan i fokus under temat "Framtidens energi och resurser". Världens oljeberoende är problematiskt och verkar inte minska trots utvecklingen av förnybara energikällor.