Mer om: Stockholm

  • 2:53

    "Mer olja än någonsin tidigare"

    Under ett hållbarhetsforum på Stockholms universitet låg bland annat oljan i fokus under temat "Framtidens energi och resurser". Världens oljeberoende är problematiskt och verkar inte minska trots utvecklingen av förnybara energikällor.

  • Succé för svenskt vattenbolag3:03

    Succé för svenskt vattenbolag

    I dag saknar två miljarder människor tillgång till rent vatten. Och det är ett växande problem. Ett företag som utarbetat en teknik som kan leda till stora besparingar är Altered.