Mer om: Skifferolja

  • USA skjuter Opecs avtal i sank0:56

    USA skjuter Opecs avtal i sank

    Oljepriset är nere på den lägsta nivån på tre månader. Detta trots att Opec avtal om att minska oljeproduktionen. Ett avtal som tecknades i syfte att driva upp priserna. En bidragande orsak är att USA passat på att öka sin produktion av skifferolja.

  • Ny rapport: Vi blir inte av med skifferoljan

    Ny rapport: Vi blir inte av med skifferoljan

    Det låga oljepriset ritar om världens oljekarta och då inte minst i USA som senaste åren upplevt en skifferoljerevolution. Men med dagens låga oljepris är...