Mer om: Skånetrafiken

  • Så ska biltrafiken i Skåne minskas10:26

    Så ska biltrafiken i Skåne minskas

    Kollektivtrafiken i Skåne har haft ett ökat antal resande årligen sedan millennieskiftet. Linus Eriksson, trafikdirektör för Skånetrafiken, berättar om hur det kollektiva resandet ska växa även i framtiden.

Senaste nytt från EFN: