Mer om: Samisk kultur

  • 5:16

    "Gruvexploatering måste hanteras bättre"

    Konflikten om den norrländska marken mellan gruvbolag och samer har pågått länge. Samerna värnar om de kulturella arven och rennäringen, medan gruvbolagen letar nya fyndigheter....

Senaste nytt från EFN: