Mer om: Peter Norman

  • "Han sålde inte för billigt"

    Finansmarknadsminister meddelade i dag att de sista staten sålt ut de sista sju procenten av innehavet i Nordea. Detta gav staten ett tillskott på runt 22 miljarder kronor samt ett större manöverutrymme i sin styrning av bankerna.

Senaste nytt från EFN: