Mer om: Per Geijer

  • Så kapas din identitet

    Så kapas din identitet

    Ny teknik har gjort det enklare för förövare att kapa identiteter. Bara under 2014 utsattes över 60 000 personer för ID-kapning enligt siffror från Polisen. Och för de som drabbas kan konsekvenserna blir katastrofala.

  • Fler bluffsidor på nätet

    Fler bluffsidor på nätet

    Ju närmare jul vi kommer desto mer handlar vi på nätet. Men i takt med e-handelns ökning har även antalet falska sidor ökat, och därmed risken för att bli lurad.

Senaste nytt från EFN: