Mer om: Penningpolitik

  • 2:42

    "Akademiskt käbbel från Riksbanken"

    Riksbanken kom i dag med sitt remissvar till den utredning av bankens penningpolitik som utredarna Mervyn King och Marvin Goodfriend gjorde på uppdrag av riksdagens finansutskott. Och Riksbanken höll till stor del med i kritiken.

  • Ingves duckar kritiken

    Ingves duckar kritiken

    I förra veckan kom den utvärdering riksdagens finansutskott beställt om den svenska penningpolitiken. Stefan Ingves är som riksbankschef ansvarig för penningpolitiken men han vill inte kommentera utredningen kritik i dagsläget.