Mer om: Penningpolitik

  • Ingves duckar kritiken

    Ingves duckar kritiken

    I förra veckan kom den utvärdering riksdagens finansutskott beställt om den svenska penningpolitiken. Stefan Ingves är som riksbankschef ansvarig för penningpolitiken men han vill inte kommentera utredningen kritik i dagsläget.