Mer om: Olof Petersson

  • ”Samförståndsandan är slut”

    ”Samförståndsandan är slut”

    Statsvetaren Olof Petersson ser ingen dramatik på kort sikt när det gäller Sveriges ekonomi. Men på längre sikt kan konsekvenserna bli stora, både ekonomiskt och politiskt.

Senaste nytt från EFN: