Mer om: Miljö

  • 2:53

    "Mer olja än någonsin tidigare"

    Under ett hållbarhetsforum på Stockholms universitet låg bland annat oljan i fokus under temat "Framtidens energi och resurser". Världens oljeberoende är problematiskt och verkar inte minska trots utvecklingen av förnybara energikällor.

  • Green is good13:42

    Green is good Gröna företagsobligationer i fokus

    Börslunch lägger aktierna åt sidan en dag och fokuserar fullt ut på den växande marknaden för gröna företagsobligationer. Med för att bena ut hur marknaden fungerar är Erika Wranegård, förvaltare på Öhman Fonder.