Mer om: Mats Dillén

  • "Riksbanken tar till storsläggan"

    Riksbanken har sänkt reporäntan till historiska -0,1 procent. Vad innebär detta för ekonomin? Det är frågan Lennart Ekdal ställer i detta Veckomagasin. Gäster är Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken och Lena Fahlén, makroekonom på Handelsbanken.

Senaste nytt från EFN: