Mer om: Maria Strömme

  • Det blir en nanorevolution4:07

    Det blir en nanorevolution

    Nanoteknologi är en teknologi där man framställer saker på atomnivå eller manipulerar material så att de ska få eller förbättra de egenskaperna man vill på den nivån. 

Senaste nytt från EFN: