Mer om: Maria Crofts

  • Frågorna som avgör valet

    Frågorna som avgör valet

    Hösten 2014 är det dags för val. Vilka privatekonomiska frågor kommer att bli de viktiga? Pia Sehm träffar en trio med god insikt i den privata ekonomin: Maria Crofts, politisk kommentator DN, Hans Bolander journalist DI och Annika Creutzer ekonomijournalist.

Senaste nytt från EFN: