Mer om: Lokalnyheter

  • Så ska biltrafiken i Skåne minskas10:26

    Så ska biltrafiken i Skåne minskas

    Kollektivtrafiken i Skåne har haft ett ökat antal resande årligen sedan millennieskiftet. Linus Eriksson, trafikdirektör för Skånetrafiken, berättar om hur det kollektiva resandet ska växa även i framtiden.

  • Han är mäklarbranschens Zlatan2:37

    Han är mäklarbranschens Zlatan

    I dagens bostadsklimat är det tufft att vara mäklare. Många ger upp och skaffar nya karriärer. Ramin Jahangiri är inte en av dem.