Mer om: litium

  • Risk för ras i litium2:21

    Risk för ras i litium

    Ökad efterfrågan har till stor del beroende på elbilsboomen har fått priset på metallen litium att rusa. Litium används i stora mängder i batterier till elbilar.

  • Litium - den nya oljan?11:21

    Litium - den nya oljan?

    I takt med att Tesla och andra biltillverkare gjort stora framsteg med att producera elbilar med prestanda som motsvarar bensindrivna bilar ökar efterfrågan på litium. Det är nämligen litium som gör att bilbatterierna är så starka men ändå lätta. Det talas till och med om att litium kan bli den nya oljan.