Mer om: Kontanthantering

  • Studio 12 15:45

    Studio 12 15:45

    Volvos finanschef avgår. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över regelverket för hanteringen av kontanter i Sverige. Brasilianska regeringen backar för protester. Midsommar - en högtid för svensk handel.

Senaste nytt från EFN: