Mer om: Kontaktdagarna

  • Här möter företagen framtida medarbetare2:12

    Här möter företagen framtida medarbetare

    Kontaktdagarna i Uppsala är en arbetsmarknadsmässa för ekonomer, systemvetare och medievetare. Under de två dagar eventet pågår knyts värdefulla kontakter mellan studenter och rekryterande företag.

Senaste nytt från EFN: