Mer om: Konjunkturinstitutet

 • ”Skräm inte upp hushållen”

  ”Skräm inte upp hushållen”

  Frågan är hur man ska få fart på inflationen igen. Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson menar bland annat att man inte ska skrämma upp hushållen för mycket.

 • Borg sågas av KI

  Borg sågas av KI

  Finansminister Anders Borg har klargjort att regeringen har ett reformutrymme på 25 miljarder nästa år. Men det resonemanget döms ut av statliga Konjunkturinstitutet som räknar med att det i själva verket är ett underskott på fem miljarder 2014.

 • Han varnar för amorteringskrav

  Han varnar för amorteringskrav

  Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson är tveksam till att införa amorteringskrav på bolån. Hen menar att det är lätt att kringgå sådana regler.

 • Bättre fart i svensk ekonomi

  Bättre fart i svensk ekonomi

  LO tycker att arbetskraftsinvandringen måste begränsas. KI menar att tvång om amortering på bolån inte skulle minska utlåningen.

Senaste nytt från EFN: