Mer om: Johan Schück

  • Det tyska dragloket saktar in7:08

    Det tyska dragloket saktar in

    I skuggan av Brexit har farhågorna för Europas ekonomi växt. Extra oroande är att dragloket för den europeiska ekonomin Tyskland har börjat bromsa in på ett oroväckande sätt.

  • Så mår Sveriges ekonomi4:57

    Så mår Sveriges ekonomi

    Flera institut har publicerat siffror om hur det gått för Sveriges ekonomi under det sista kvartalet av 2018. EFN:s kommentator Johan Schück menar att resultaten i regel är bättre än väntat och att starten på 2019 varit bra.