Mer om: Jernkontoret

  • Apelsinjuice moteld i stålkriget13:32

    Apelsinjuice moteld i stålkriget

    EU:s svar på Trumps ståltullar hyllas av svensk stålindustri. Men Mathias Ternell på intresseorganisationen Jernkontoret ser ändå flera anledningar till oro.

  • "Kina jobbar inte med fair play" Bo-Erik Pers om stålkrisen

    Den för Sverige så viktiga stålindustrin är under extrem press. Branschen lider av stor överkapacitet, stålpriset har rasat och stålbolagen uppvisar gigantiska förluster. Hur ser framtiden ut? Pontus Herin gästas av Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och Per Lindvall, EFN. 

Senaste nytt från EFN: