Mer om: Indien

  • Val, traktorer och bröllop19:13

    Val, traktorer och bröllop

    Kina, Indien, Mexiko och Brasilien. Det är några av marknaderna som avhandlas när det är tillväxtmarknader som står på agendan i Börslunch. Gäster i programmet är Lisa Synning från Handelsbanken och Fredrik Myrén från Swedbank Robur.

  • Bollygarker – ett hot mot Indien23:00

    Bollygarker – ett hot mot Indien

    Indien är världens snabbast växande ekonomi. Men landet slits samtidigt sönder av ojämlikhet och korruption. James Crabtree har skrivit en bok om detta och Katrine Marçal har mött honom.